nieuws

Discussieplatform over lelijkheid in de bouw

bouwbreed

Bewoners moeten meer worden betrokken in de discussie over mooi of lelijk in de woning- en utiliteitsbouw. Om dit te bevorderen willen Habiforum en de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek een zogenoemd Volksfront tegen lelijkheid oprichten.

“Het idee is nog heel prematuur”, vertelt A. van Luin, adjunct-directeur van Habiforum. “Het is ontstaan uit het gegeven dat steeds meer Nederlanders zich ergeren aan de gebouwen en architectuur in hun directe omgeving. De discussie daarover speelt zich echter vaak buiten hen om af. Met het Volksfront moet dat veranderen. Bovendien wil het front ook daadwerkelijk iets aan de lelijkheid van de bestaande omgeving doen.”

Architecten, hoogleraars, filosofen, bankiers, ambtenaren, planologen en stedenbouwkundigen hebben tijdens twee brainstormsessies de basis voor het volksfront gelegd. “Maar”, benadrukt Van Luin, “we weten nog niet precies hoe we een dergelijk discussieplatform precies gaan opzetten. We gaan het plan de komende maanden in elk geval wel verder uitwerken.”

Habiforum is vorig jaar in het leven geroepen als kenniscentrum voor meervoudig ruimtegebruik. “De discussie over mooi of lelijk past in ons beleid, omdat we ons ook bezighouden met nieuwe concepten voor woonwijken en bedrijfsterreinen.”

Reageer op dit artikel