nieuws

Brug naar Sicilië nog niet van de baan

bouwbreed

De bouwplannen voor een brug tussen Sicilië en Calabrië zijn al diverse ministeries van Openbare Werken gepasseerd. Minister Nesi wil in zijn voortvarende aanpak van de totale Italiaanse wegenstructuur apart aandacht voor het monsterproject. Deze week dient hij een bouwplan in bij minister-president Amato. In het plan noemt hij een bedrag van meer dan 10 miljard gulden en een bouwperiode van elf jaar. De investering zou voor een groot deel dienen te bestaan uit privé-fondsen. Mogelijke uitbating van nevenactiviteiten op of bij de brug zouden de tolheffing binnen het redelijke kunnen houden.

In het adviesrapport zijn ook mogelijke alternatieven opgenomen om Sicilië meer bij het vasteland te betrekken.

Reageer op dit artikel