nieuws

Brits merk tegen ‘cowboys’ mislukt

bouwbreed Premium

Britse bouwers hebben nauwelijks belangstelling voor een keurmerk om betrouwbare aannemers te onderscheiden van de ‘cowboys’. Sinds de start van een campagne van de overheid hebben slechts twee bedrijven het keurmerk behaald. Minister van bouwzaken Raynsford doet nu nog een laatste poging. Hij biedt bouwbedrijven een bijdrage van 1000 gulden in de kosten voor het behalen van het keurmerk. Raynsford zal de 900 bedrijven die wel enige interesse hebben getoond, persoonlijk aanschrijven.

Ook in de Britse bouwwereld zijn ‘cowboys’ een bekend verschijnsel. De vele consumentenprogramma’s op tv laten regelmatig mensen aan het woord met klachten over slecht of half uitgevoerde verbouwingen. Dat doet het imago van de goede bouwondernemer uiteraard geen goed. Het Quality Mark is speciaal bedoeld voor aannemers die werken in het onderhoud en verbeteren van woningen.

Reageer op dit artikel