nieuws

Bouw sluizencomplex Winsum in het geding

bouwbreed Premium

De na jarenlange discussie door de gemeente Winsum aan het waterschap Noorderzijlvest verleende bouwvergunning voor de restauratie van het historische sluizencomplex Schaphalsterzijl is opnieuw in het geding.

De bestuursrechter heeft een schorsingsverzoek van de Stichting Behoud Schaphalsterzijl, die faliekant tegen de voorgenomen nieuwbouw van een gemaal met schutsluis is, afgewezen. Dit omdat het waterschap de komende maanden nog niet direct wil beginnen met de bouw. Wanneer dit wel het geval is, vermoedelijk tegen de zomer, wil de stichting meteen weer naar de rechter stappen.

Op basis van de nieuwste uitspraak van de rechter denken de bezwaarmakers wel degelijk een goede kans te maken de bouwvergunning alsnog geschorst te krijgen. In de uitspraak oordeelde de rechter namelijk dat de gemeente Winsum de eerder door de stichting aangedragen contra-expertise wel erg gemakkelijk en ‘mager gemotiveerd’ terzijde heeft geschoven. De rechter weigerde echter al een definitief oordeel in een spoedprocedure te vellen.

De bezwaren van de stichting richten zich niet zozeer tegen de restauratie maar vooral tegen de aangekondigde nieuwbouw van een schutsluis met gemaal. Dat bouwwerk zou het historische karakter van het oude sluizencomplex veel te veel aantasten. Op alternatieve oplossingen, die de wel historisch verantwoord vindt en waaruit zou blijken dat de noodzaak voor een nieuw gemaal met schutsluis ontbreekt, wil de gemeente tot op heden niet serieus ingaan.

Reageer op dit artikel