nieuws

Aannemer moet woningen herstellen

bouwbreed

Aannemer Hegeman uit Vriezenveen moet de schade en gebreken aan zes prefabwoningen in Wierden herstellen. Eerder mag hij de huizen niet opleveren.

Dit heeft de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland in een kort geding bepaald. De aannemer vorderde betaling van de zes bewoners, maar de raad vindt dat Hegeman eerst een herstelplan moet voorleggen aan de opdrachtgevers. Dat zou binnen twee weken na de uitspraak gebeuren, maar tot op de dag van vandaag hebben de bewoners nog niets gezien. In de koopovereenkomst, die op 20 oktober 1998 werd gesloten, was bepaald dat Hegeman binnen honderd dagen de zes woningen zou opleveren.

Tweede aanvraag

Gezien enkele wijzigingen in de bouw moest echter op 13 januari 2000 voor de tweede keer een bouwvergunning worden aangevraagd. De vergunning werd op 2 maart verleend. De aannemer stelt dat hij de woningen al drie keer had willen opleveren, met als uiterste datum 10 maart 2000. Maar de toekomstige bewoners weigeren de oplevering. Ze constateren een fors aantal gebreken aan de woningen. De arbiter nam zelf een kijkje en is het op sommige onderdelen met hen eens. In zijn visie zijn bijvoorbeeld de prefab gevelelementen niet recht geplaatst en sluiten de gevelelementen niet goed op elkaar aan.

Buitengevel

Verder constateert de arbiter brokkelige voegen. De prefab gevels zijn niet waterpas. Ook zijn ze in de ogen van de arbiter niet deugdelijk geconstrueerd. De buitengevel geeft mee als binnen stevig tegen de wand wordt geduwd. Bij het dichtslaan van de achterdeur trilt het gehele gevelelement. Tot slot ziet de arbiter dat de gipsplaten aan de binnenkant van de gevelpanelen onherstelbaar zijn aangetast door onvoldoende bescherming tegen slechte weersomstandigheden. De arbiter concludeert dat de woningen nog niet opleveringsgereed zijn. Een onafhankelijke deskundige wordt ingeschakeld om de tekortkomingen te verhelpen. Geveltechnisch bureau Köhler of I.A.C.T. vloer- en wandtechnisch adviesbureau zijn als kandidaten naar voren geschoven. Het is niet bekend waarom het herstelplan langer op zich laat wachten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels