nieuws

Kabinet: niet nakomen eis tot stilleggen werk is misdrijf

bouwbreed

Het niet nakomen van een opdracht van de Arbeidsinspectie tot het stilleggen van een werk wordt in de toekomst aangemerkt als een misdrijf en niet langer als een overtreding. Dat heeft het kabinet vrijdag besloten.

Aanleiding hiervoor is dat een bevel tot stillegging alleen wordt gegeven als sprake is van direct ernstig gevaar voor de veiligheid of de gezondheid van personen. Als de werkgever ondanks het bevel het werk toch laat voortzetten zou dit kunnen leiden tot levensgevaarlijke situaties. Staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken gaat de Arbowet aanscherpen. Een andere wijziging betreft de termijn waarbinnen een bestuurlijke boete moet zijn opgelegd als sprake is van een arbeidsongeval. De Arbeidsinspectie heeft sinds november de mogelijkheid zelf een bestuurlijke boete op te leggen aan werkgevers die de Arbowet niet naleven. Een onderzoek naar een arbeidsongeval kost meer tijd dan de reguliere inspecties. Daarom zal na een ongeval de termijn waarbinnen een boete moet zijn opgelegd, worden verlengd van acht tot zestien weken. Het wetsvoorstel regelt verder dat werkgevers in de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie een lijst van arbeidsongevallen moeten opnemen en dat alle werknemers toegang hebben tot die lijst. Ook wordt vastgelegd dat de werkgever direct een ernstig arbeidsongeval aan de bedrijfshulpverlener moet melden, de ondernemingsraad, of bij het ontbreken daarvan de belanghebbende werknemers.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels