nieuws

Werkgevers en vakbonden zitten na eerste ronde 3 procent van timmer-cao verwijderd

bouwbreed

Er zit zo’n 3 procent loonruimte tussen de voorstellen van de werkgevers en de vakbonden voor een nieuwe timmer-cao. Dat blijkt na afloop van de eerste onderhandelingsronde.

Volgens onderhandelaar R. Lahoye van de Hout- en Bouwbond CNV is het eerste overleg in goede sfeer verlopen. “Iedereen heeft de intentie eruit te komen en het streven is erop gericht een nieuwe cao af te sluiten, nog voordat de oude cao afloopt.”

De ‘grote hobbel’ voor een akkoord is volgens hem het verschil in loonruimte tussen bonden en werkgevers. De looneisen van de bonden komen neer op circa 6 procent, maar inclusief aanvullende eisen bedraagt de loonruimte zo’n 7 procent. De werkgevers bieden een loonruimte van zo’n 4 procent, zegt directeur A. Jacobs van de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBVT). “Met die 4 procent zitten we wel aan de bovenkant.”

Jacobs geloof niet dat werkgevers en werknemers nog dit jaar een overeenkomst afsluiten. “Dat is mijn persoonlijke mening. Ik ben iets pessimistischer.”

Zorgverlof

Jacobs zou graag zien dat de bonden wat constructiever meedenken over de vele toekomstige veranderingen op het gebied van belastingen en sociale verzekeringen. “De bonden hebben teveel de neiging de kosten daarvan uitsluitend op het bordje van de werkgevers te schuiven”, aldus de NBVT-directeur. Een van de voorbeelden waar Jacobs op doelt is dat werknemers volgens FNV Bouw bij zorgverlof een aanvulling zouden moeten krijgen tot 100 procent. De CNV-bond heeft soortgelijke voorstellen gedaan en zet in op uitbreiding van kinderopvang, ouderschaps-, zorg- en kraamverlof.

Binnenkort wordt een regeling van kracht op grond waarvan werknemers tien dagen zorgverlof kunnen opnemen, tegen 70 procent van het loon. De werkgevers zijn niet enthousiast toekomstige wettelijke maatregelen nu al in de nieuwe cao te verankeren, terwijl volgens Lahoye dat juist heel goed past binnen het streven naar een moderne(re) cao. Beide partijen voelen volgens hem wel voor een arbeidsvoorwaardenpakket dat meer op het individu is toegesneden.

Werkgevers en bonden zijn op één punt al ver gevorderd. Over vergoedingen als gereedschaps- en kledinggeld en de hoogte van de ehbo-toeslagen bestaan geen grote verschillen meer. De tweede onderhandelingsronde begint maandag.

Reageer op dit artikel