nieuws

Vlaamse huizen vaker onbewoonbaar

bouwbreed Premium

Vlaanderen telt momenteel 2700 onbewoonbaar verklaarde woningen. Dat is de helft meer dan eind vorig jaar.

Volgens de Vlaamse ‘Wooncode’ moet de woningen in Vlaanderen aan bepaalde minimumeisen voldoen. Op huizen die leegstaan, worden verwaarloosd, ongeschikt zijn om te wonen of onbewoonbaar zijn, moet de eigenaar een heffing betalen. De overheid wil de eigenaren zo dwingen hun onroerend goed beter te onderhouden. In heel Vlaanderen werden tot nu toe 53.000 woningen en kleine gebouwen op gebreken onderzocht. In ruim 32.000 van deze gevallen was sprake van kleine gebreken. Zij komen op een inventarislijst te staan. Wat de leegstand betreft is Antwerpen de absolute koploper in Vlaanderen. Er staan in deze stad zesduizend woningen leeg.

Reageer op dit artikel