nieuws

Renovatie van EU-complex steeds later af

bouwbreed Premium

De renovatie van het vroegere hoofdkwartier van de Europese Commissie, het stervormige Berlaymontgebouw aan het Schumanplein in Brussel, duurt opnieuw langer dan gepland. Ook valt de hele operatie weer een heel stuk duurder uit dan de in 1997 genoemde 725 miljoen gulden. Bovendien zijn er belangrijke aanwijzingen dat er fraude is gepleegd.

Daarom heeft de Europese Commissie de EU-fraudebestrijdingsdienst ‘OLAF’ verzocht een onderzoek te stellen naar de financiële gang van zaken rond de asbestverwijdering en renovatie. Volgens een woordvoerder van de Commissie is er in ieder geval iets niet pluis: “Er heerst grote geheimzinnigheid. Er doen verhalen de ronde over fraude en onregelmatigheden, waarbij verschillende bedrijven betrokken zouden zijn. Het zou om verscheidene miljoenen guldens gaan sedert 1993.”

Spreekverbod

Het accountantsbureau Ernst & Young, dat in opdracht van de Europese Commissie een rapport heeft uitgebracht over renovatie van het gebouw, maakt voorlopig melding van één verdachte rekening maar sluit niet uit dat er sprake is van meer frauduleuze handelingen. Het personeel op de gigantische bouwwerf heeft inmiddels op straffe van ontslag een spreekverbod gekregen. Niemand mag iets zeggen over de asbestverwijdering die alleen al bijna 90 miljoen heeft gekost, een bedrag dat volgens experts op zijn minst ‘aan de hoge kant ligt’ voor deze klus. Ook over de renovatieactiviteiten zelf mag met geen woord worden gerept.

Onderaannemers

De verantwoordelijke Belgische minister voor overheidsbedrijven Daems is boos op Ernst & Young. Hij bestrijdt dat de renovatiewerken pas in de loop van 2003 voltooid zullen zijn in plaats van in februari 2002, zoals het accountantsbureau in zijn rapport stelt. “Ook is er voorlopig geen sprake van fraude”, zegt Daems, een bewering die niet berust op welk onderzoek ook. De Belgische premier Verhofstadt beloofde niet zo lang geleden zelfs dat het gerenoveerde Berlaymontgebouw in juni 2001 gereed zou zijn als cadeautje bij het begin van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie van 1 juni tot en met 31 december 2001. Die belofte kan in ieder geval niet meer worden waargemaakt. De vertraging zou te wijten zijn aan een onderaannemer die instaat voor de centrale verwarming en de airconditioning van het gebouw. Volgens een medewerker van minister Daems beschikt deze onderaannemer niet over voldoende capaciteit om alles tijdig af te werken en dreigt er op zijn minst een vertraging van “enkele maanden”. Daarom wordt nu een oplossing gezocht in de richting van het aantrekken van meer arbeiders. De Europese Commissie heeft intussen wel laten weten niet bereid te zijn financieel op te draaien voor alsmaar meer kosten voor de renovatie. Hoeveel meer de renovatie van het Berlaymontgebouw gaat kosten, kan niemand exact zeggen. De Belgische regering betaalt de renovatie uit de staatskas maar zodra de Europese Commissie haar intrek heeft genomen in het vernieuwde gebouw, dat aan ruim drieduizend ambtenaren plaats moet bieden, begint zij het totale bedrag in jaarlijkse schijven aan de Belgische staat terug te betalen.

Acuut asbestgevaar

De Europese Commissie ontruimde het Berlaymontgebouw in het begin van de jaren negentig wegens acuut asbestgevaar. Na de verwijdering zou het gebouw gerenoveerd worden en in 1996 weer in gebruik worden genomen. Maar door onenigheid over de renovatie en problemen met de financiering werd die datum steeds opnieuw opgeschoven. Eerst naar 1996, toen naar 2000 en vervolgens naar 2003. Ook bij de verwijderingsoperatie van het asbest deden zich aanvankelijk onregelmatigheden voor en moest een bedrijf dat daarvoor was uitgekozen later vervangen worden omdat het deze opdracht helemaal niet aankon. Ook dat zorgde voor vertraging.

Commissie laat fraudeonderzoek uitvoeren

Reageer op dit artikel