nieuws

Opleiding Bouwkunde in Delft uit gevarenzone

bouwbreed

Een dreigende sluiting van de opleiding bouwkunde aan de TU Delft is van de baan. De inspecteur voor het wetenschappelijk onderwijs heeft vertrouwen in de maatregelen die de TU heeft genomen om de kwaliteit van de opleiding te verbeteren.

Na eerdere mondelinge uitspraken heeft de inspecteur nu ook in een rapport zijn instemming met de Delftse aanpak bevestigd.

De onderwijsinspecteur heeft de bouwkunde-opleiding de maat genomen naar aanleiding van de kritiek die de visitatiecommissie van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (VSNU) vorig jaar op de gang van zaken in Delft heeft gegeven. Een aantal van die kritiekpunten is al ondervangen. Zo heeft de onderwijsinspecteur kunnen constateren dat de wetenschappelijke kennisverwerving en de ontwerpactiviteiten nu beter zijn geïntegreerd.

Nog niet tevreden is de inspecteur over de toetsing van kennis en vaardigheden in de basisopleiding. De normen mogen best wat hoger.

De inspecteur is geïnformeerd over het ‘onderwijsveranderplan’ dat de faculteit begin 2000 heeft opgesteld en dat gericht is op een algemene herziening van het onderwijsprogramma. In dit plan wordt onder meer rekening gehouden met ontwikkelingen in het beroepenveld, de invoering van de bachelor-masterstructuur en de aansluiting op de tweede fase in het vwo.

Reageer op dit artikel