nieuws

Noorden kiest voor aanleg van magneetzweefbaan

bouwbreed Premium

Een grote meerderheid van Provinciale Staten van Groningen, Friesland en Drenthe geeft er de voorkeur aan de Zuiderzeelijn tussen Schiphol en Groningen aan te leggen als magneetzweefbaan. Dat bleek tijdens een gezamenlijke commissievergadering in Assen.

Met deze politieke steun kan de Stuurgroep Zuiderzeelijn om de tafel met het kabinet. Volgens een woordvoerder van de drie noordelijke provincies, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), zal de ministerraad eind januari een besluit nemen over de Zuiderzeelijn. Tot die tijd wordt volop onderhandeld en gelobbied.

Impuls

Met hun voorkeur onderstrepen de noordelijke politici het standpunt van het SNN, dat in de naar schatting tien tot vijftien miljard gulden kostende magneetzweefbaan een sterke economische impuls voor het Noorden ziet. Volgens het SNN kan deze snelle trein de psychologische afstand tussen de Randstad en het Noorden verkleinen en betekent een mogelijke doorverbinding naar Duitsland een nog sterkere impuls voor de regio.

De goedkopere alternatieven, een hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen en een opgewaardeerde verbinding Schiphol-Lelystad-Zwolle-Groningen/Leeuwarden, zijn nog niet definitief van de baan.

Wel laat het Noorden nu duidelijk merken het liefst een supersnelle zweeftrein te willen.

Financiering

Dat er een snelle verbinding tussen de Randstad en het Noorden komt, is in april 1998 door het kabinet toegezegd in het kader van het zogeheten Langman-akkoord. De grootste partijen – met de PvdA voorop – toonden zich in Assen nog wel kritisch, vooral over de financiering.

Zo werd gesteld dat de provincies Flevoland en Noord-Holland ook aan de lijn zouden moeten bijdragen. Ronduit tegen de zweefvariant waren GroenLinks, de provinciale partijen OPD en FNP, enkele D66-statenleden en enkele leden van SGP/GPV/RPF.

GroenLinks vindt de zweeftrein milieuvervuilend en voor de reiziger te duur: een retourtje Schiphol-Groningen gaat 150 gulden kosten.

Reageer op dit artikel