nieuws

Minderhedenproject MKB mist structurele basis

bouwbreed Premium

Het geld dat het rijk in het Minderhedenproject MKB steekt, kan veel beter in de samenwerkingsverbanden worden gestoken. Dat zegt A. van Alphen, beleidsmedewerker arbeidszaken van het Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnijverheid.

Van Alphen vindt elk project dat de instroom van allochtonen in de bouw en aanverwante sectoren bevordert, een goed initiatief. Dus ook het Minderhedenproject MKB. “Niettemin”, zegt ze, “lijkt het project vooral ingegeven door scoringsdrift van de minister”.

Van Alphen mist de structurele basis onder het project. “Wij proberen via de samenwerkingsverbanden een structurele oplossing voor de problemen te vinden. Maar daar is geld voor. Het irriteert dat zaken langs elkaar heen lopen. Wij zouden het geld voor het MKB-project heel goed kunnen benutten.”

Vorige week meldde MKB-Nederland dat de bouw sinds april van dit jaar 800 vacatures heeft aangemeld. Tweehonderd daarvan zijn inmiddels vervuld. Het NVOB noemt die cijfers “karig”. Volgens Van Alphen zijn van de 200 vervulde vacatures maar 60 procent daadwerkelijk ingevuld door etnische minderheden. “Voor ons is ook heel belangrijk te weten in welke functies de allochtonen terechtkomen en hoe lang ze blijven. Maar daar zeggen de cijfers ook niets over.”

Reageer op dit artikel