nieuws

Meer woningbouw nodig in groeiregio Noord-Drenthe

bouwbreed Premium

De overheid moet meer woningbouw toestaan in de economische groeiregio Noord-Drenthe. Het gebied tussen Groningen en Assen kan daardoor veel beter profiteren van de toenemende belangstelling van het bedrijfsleven voor regio’s buiten de Randstad.

Die suggestie heeft de Rabobank laten doorklinken bij de presentatie van een onderzoek naar regionale sociaal-economische ontwikkelingen binnen Nederland. Noord-Drenthe komt in het onderzoek uit de bus als één van de regio’s met de grootste groeipotentie in Nederland.

Volgens de Rabobank zijn er grote kansen voor de regio nu de Randstad in toenemende mate volloopt. Het bedrijfsleven kijkt ten aanzien van het vestigingsbeleid steeds nadrukkelijker naar de regio, waarbij de kwaliteit van de woonomgeving en de beschikbaarheid van bedrijventerreinen van doorslaggevend belang zijn.

Voorhanden

Die kwaliteit en ruimte is nog ruimschoots voorhanden in onder meer Noord-Drenthe. De regio’s moeten in het woningbouwbeleid dan wel meer bewegingsruimte krijgen van de landelijke overheid. De Rabobank pleit voor meer spreiding van de woningbouw naar de regio.

Andere regio’s in Noord-Nederland met een goede economische groeipotentie zijn Zuidoost-Friesland en Zuidwest-Friesland. Daarentegen komen gebieden als Zuidoost-Drenthe en de havenstad Delfzijl in het onderzoek in negatieve zin naar voren. Volgens de Rabobank kampen deze gebieden met de nadelige gevolgen van een verouderde en eenzijdige industrie. Bedrijven als Akzo Nobel en de voormalige Hoogovens zorgden van oudsher voor veel werkgelegenheid, maar slagen er momenteel niet meer in de regionale economie voldoende te ondersteunen.

Trein

De toekomstige aanleg van een snelle treinverbinding tussen de Randstad en Noord-Nederland en een netwerk van lightrailverbindingen kan de potentie van de regio Groningen-Assen eveneens aanmerkelijk stimuleren. Met name de mogelijke aanleg van de supersnelle magneetzweefbaan, waardoor de afstand Randstad-Groningen in ruim drie kwartier kan worden overbrugd, kan een belangrijke impuls geven. Het kabinet neemt hierover volgende maand een principebesluit.

Reageer op dit artikel