nieuws

‘Meer studie aanpak oplosmiddelen nodig’

bouwbreed Premium

Er moet meer onderzoek worden gedaan naar de milieutechnische en sociaal-economische effecten van reductie van uitstoot van vluchtige organische stoffen (vos). Pas dan kan serieus nagedacht worden over eventuele Europese regelgeving op dat gebied. Dat vindt de Fosag, de werkgeversorganisatie in de afbouw.

Deze reageert daarmee op een onlangs uitgebracht rapport van de Chemiewinkel. Daarin staan voorstellen gedaan om de uitstoot van oplosmiddelen verder terug te dringen. Het rapport werd uitgevoerd in opdracht van het Europese ministerie van Milieu, dat momenteel de mogelijkheden voor een Europese richtlijn voor het gebruik van oplosmiddelhoudende verf bekijkt.

Volgens Fosag-beleidsmedewerker F. de Vente is het overigens maar de vraag of eenduidige Europese regelgeving wel haalbaar is. Hij denkt dat daarvoor de culturele, technische en klimatologische verschillen te groot zijn. “In het rapport wordt als stelling gehanteerd: als het in het ene land kan, waarom zou het in het andere land dan niet kunnen. Maar zo werkt het niet.”

De belangenbehartiger van ruim drieduizend Nederlandse bedrijven in de schilders-, afwerkings- en glaszetbranche vindt bovendien dat niet alleen gekeken moet worden naar de effecten die terugdringing van het vos-gehalte heeft op milieu en gezondheid. “Je moet ook rekening houden met de economische effecten”, aldus De Vente. Als buiten straks ook waterdragende producten moeten worden gebruikt, leidt dat volgens de Fosag onherroepelijk tot hogere kosten, door hogere materiaalkosten en intensievere voorbewerking.

Gevoeliger

Watergedragen producten zijn bovendien gevoeliger voor temperatuur en luchtvochtigheid. Omdat de klimaatomstandigheden in Nederland wat dat betreft niet optimaal zijn, vreest de Fosag ook een verkleining van de productietijd. “En dat achten wij om economische redenen ook niet wenselijk.”

Wat volgens De Vente ook ontbreekt in alle discussie is de ondergrond. Oplosmiddelhoudende verf is misschien slecht voor het milieu en de gezondheid van de schilder, het voorkomt houtrot beter. Hij stelt overigens dat het gebruik van waterdragende verf ook tot gezondheidsklachten kan leiden. “Van vele kanten bereiken ons klachten over huiduitslag en misselijkheid. Op dit moment is een aantal onderzoeken gaande, gericht op de mogelijke gezondheidsschadelijke effecten van watergedragen verf.”

Pas als alle economische, technische, milieutechnische en gezondheidsbelastende aspecten goed worden onderzocht en tegen elkaar afgewogen worden, kan er een goed besluit genomen worden over een voorkeur voor bepaalde producten of systemen en over Europese regelgeving vindt de Fosag. De Vente: “Dat standpunt dringt nu ook langzaam door bij de Europese commissie.”

Reageer op dit artikel