nieuws

Maasvlakte kost 3,6 tot 5,2 miljard gulden

bouwbreed

De aanleg van de Tweede Maasvlakte gaat tussen 3,6 en 5,2 miljard gulden kosten. Dit blijkt uit twee referentieontwerpen die het Expertisecentrum van het Project Mainport Rotterdam heeft gemaakt.

Het gaat om de kale aanlegkosten van het nieuwe havengebied, exclusief btw, en kosten voor de verplichte compensatie voor verlies aan natuurwaarden. In de ramingen is rekening gehouden met een marge van 20 procent.

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de vraag of het nieuwe deel van de Maasvlakte een eigen toegang tot de zee moet krijgen of alleen bereikbaar wordt via een geul door het bestaande deel van de Maasvlakte. Zonder eigen toegang kost de aanleg tussen de 3,6 en 3,9 miljard gulden en met eigen toegang 5,2 miljard.

Binnenvaart

In de brief gaat Netelenbos nader in op de problemen die de binnenvaartschippers verwachten. Belangenorganisatie Koninklijke Schuttevaer heeft aangegeven bang te zijn voor een verslechtering van de concurrentiepositie van de binnenvaartschippers door een slechte bereikbaarheid van de Tweede Maasvlakte. De organisatie heeft daarom voorgesteld het Hartelkanaal door te trekken.

Netelenbos meent echter dat de extra kosten niet opwegen tegen de nadelen. Het doortrekken en verbreden van het kanaal zou tussen 0,8 en 1 miljard gulden extra vergen. De minister ziet alleen heil in de mogelijkheid als private partijen er geld voor op tafel leggen.

Beide referentieontwerpen gaan uit van een doorsteek voor de binnenvaart door de huidige Maasvlakte. In model 1 gaan door die doorsteek ook de zeeschepen en is sprake van een vaarwegbreedte van 450 meter. In deze variant, zonder eigen toegang vanuit de zee, is er geen hinder van zeegolven. Het ontwerp is zo dat deze golven niet kunnen doordringen. Wel ontstaan golven die door de wind worden opgewekt.

Beperken

In model 2, de variant met eigen toegang uit zee, is wel sprake van hinder door zeegolven. De doorsteek door de bestaande Maasvlakte wordt in dit geval beduidend smaller en ondieper en is alleen bestemd voor binnenvaartschepen. Uit recent gehouden onderzoek is volgens Netelenbos gebleken dat de meeste binnenvaartschepen de nieuwe landaanwinning goed kunnen bereiken.

Volgens Schuttevaer kan tussen de 2 en 5 procent van de tijd niet worden gevaren vanwege hoge golven. Op de huidige Maasvlakte geldt dat voor slechts 1 procent van de tijd. Minister Netelenbos geeft in haar brief aan dat nog gezocht wordt naar mogelijkheden om deze zogenoemde ‘downtime’ te beperken.

Reageer op dit artikel