nieuws

Kleine gemeente bouwt op grote schaal

bouwbreed Premium

Een landelijk dorp, gelegen tussen Leiden en Den Haag, goed ontsloten via weg en spoor en op enkele kilometers afstand van de Noordzee en de Hollandse meren. Het is deze karakteristiek die maakt dat Voorschoten zeer in trek is bij forensen met een baan in de Leidse en Haagse regio. Een behoorlijk fors bouwvolume is het gevolg. Tot 2005 bouwt de gemeente ruim 1600 woningen op diverse uitbreidingslocaties. Maar daarna is de koek wel op.

Al 4000 jaar geleden was Voorschoten een gewilde vestigingsplaats, zo bewijzen archeologische vondsten in de wijk Boschgeest. Daar is anno 2000 niet veel aan veranderd. Hoewel het aantal inwoners van de gemeente al jaren rond de 23.000 zweeft, toont de druk op de woningmarkt aan dat er veel vraag is naar een woning. De gemeente probeert op drie locaties aan die behoefte tegemoet te komen, vertelt gemeentelijk projectleider ir. H.M. van der Wende. “Het voldoen aan de vraag is voor ons de grootste opgave.”

Twee van de uitbreidingslocaties stammen uit de pré-Vinexfase: Starrenburg II en III. Daarnaast is er nog het Van der Hoevenpark. Op alle drie de locaties ligt de nadruk op woningbouw, met her en der een plukje bedrijvigheid. In Starrenburg II en III samen komen 780 woningen, variërend van sociale huurwoningen tot duurdere koopwoningen. . “We proberen hier zoveel mogelijk differentiatie toe te passen.”

De dichtheden zijn relatief laag, variërend van 25 tot 30 woningen per hectare. Volgens Van der Wende het gevolg van de wens aansluiting te zoeken bij het landelijke karakter van de rest van Voorschoten. De eerste paal voor de woningen van Starrenburg II gaat volgende maand de grond in. Oplevering is voorzien in de periode 2001 tot en met 2004.

Het Van der Hoevenpark op zijn beurt biedt plaats aan 202 woningen, met name in het dure segment. “Appartementen van zeven ton en woningen van een miljoen zijn geen uitzondering”, aldus Van der Wende. Van deze wijk staat de oplevering gepland in 2003 en 2004.

Een jaar later wordt de vierde locatie opgeleverd: de Zuidhoflandse Polder. Van deze Vinex-locatie zijn de plannen op dit moment nog volop in ontwikkeling, maar duidelijk is dat er circa 650 woningen zullen komen te staan. Van der Wende: “En als die locatie is bebouwd, is de koek wat grootschalige uitbreiding betreft op.”

Inbreiding is echter nog wel mogelijk. Er zijn verspreid over het centrum van de gemeente een aantal kleinere locaties waar herontwikkeling gewenst is. “Dat zijn we nu aan het bekijken, of we die grote diversiteit aan locaties in een totaalplan kunnen vatten.”

Daarmee is Voorschoten volgebouwd, maar nog lang niet uitgebouwd. “Wat nu al speelt is de vernieuwing en opwaardering van bestaand binnenstedelijk gebied. Daar ligt onze toekomstige opgave.”

Reageer op dit artikel