nieuws

Grootste militaire complex in Oirschot

bouwbreed

Door de verplaatsing van het Rijopleidingscentrum van de Landmacht naar Oirschot ontstaat in die plaats het grootste militaire complex van Nederland. Binnen de gemeentegrenzen ligt al de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne. Het nieuw te bouwen opleidingscentrum komt daar pal naast. Maandag begint de bouw.

De opleiding is nu nog in Eindhoven gevestigd, op een terrein ten zuiden van de militaire vliegbasis. Daar moet het weg in verband met de aanleg van de nieuwe woonwijk Meerhoven waar ruim zesduizend huizen komen. De nieuwe locatie ligt aan de noordzijde van het vliegveld. Het opleidingscentrum in Oirschot gaat 150 miljoen gulden kosten. Dat geld komt beschikbaar uit de exploitatie van Meerhoven. De bouw duurt twee jaar.

Oirschot is volgens burgemeester Speetjens blij met de uitbreiding van het bestaande militaire complex. Dankzij de komst van het opleidingscentrum is geld beschikbaar gekomen om enkele boerenbedrijven die veel te dicht bij de vliegbasis lagen te verplaatsen.

Reageer op dit artikel