nieuws

Grondprijs Amsterdam loopt op tot 12.000 gulden per vierkante meter

bouwbreed Premium

De Amsterdamse grondprijzen voor meergezinswoningen zullen in 2001 met gemiddeld 8 procent stijgen. Op de duurste locaties zullen de vierkante-meterprijzen vrij-op-naam variëren van 5500 tot 12.000 gulden. De prijs per vierkante meter grond exclusief btw en afkoop komt op 2000 tot 6000 gulden.

De nieuwe grondprijzen staan – per marktsegment – vermeld in de Nota Gemeentelijk Grondprijsbeleid 2001. Onder de duurste locaties rekent het Gemeentelijk Grondbedrijf de Binnenstad, Amsterdam Oud-Zuid, Zuideramstel en IJ-oevers.

De vierkante meterprijzen vrij-op-naam voor eengezinswoningen liggen enkele honderden- tot maximaal tweeduizend gulden lager dan de grondprijzen voor meergezinswoningen. Dit lagere prijsniveau schrijft het Grondbedrijf toe aan de lokale situaties. Op de duurste locaties, met name in de binnenstad, worden uitsluitend meergezinswoningen gerealiseerd.

Onder invloed van de vestiging van internationale (ICT)-bedrijven in de hoofdstad stijgt de vraag naar luxe woningen van topkwaliteit.

“Het gaat hier om een specifiek marktsegment waar het gevraagde kwaliteitsniveau van de woning, het oppervlak, het materiaalgebruik en de kwaliteit van de ingebouwde voorzieningen erg hoog ligt”, constateert het Grondbedrijf.

Deze gemeentelijk dienst stelt verder vast dat het aanbod van 1800 nieuwe woningen in 1999 aanzienlijk lager is dan in het jaar daarvoor. “Waarschijnlijk zijn de prijzen als gevolg van dit geringe aanbod aanzienlijk gestegen. De prijzen van eengezinswoningen stegen met gemiddeld 17 procent en die voor meergezinswiningen met 19 procent ten opzichte van 1998. Ondanks deze forse prijsstijgingen verliep de afzet zonder problemen”, rapporteert het Grondbedrijf.

Toch signaleert de dienst ook tekenen die erop wijzen dat er zelfs in Amsterdam een grens is aan wat mensen voor een woning bereid zijn te betalen. In 2000 is de stijging van de vrij-op-naamprijzen afgenomen tot 3,7 procent. Op jaarbasis wordt uitgegaan van een stijging met 7,5 procent. Een andere aanwijzing dat de huizenprijzen te ver zijn doorgeschoten, is volgens het Grondbedrijf de recent gesignaleerde trend dat potentiële kopers uitwijken naar de huursector. Het is volgens de dienst nog te vroeg om te spreken van een kentering in de markt.

Het Gemeentelijk Grondbedrijf doet op dit moment onderzoek naar de verhouding bouwkosten-grondkosten bij toenemende prijsniveaus. De dienst wil weten of de veronderstelling juist is dat vanaf een bepaalde vrij-op-naamprijs de invloed van het kwaliteitsniveau op de bouwkosten weer afneemt en dat het vooral locatie en schaarste zijn die een verdere toename van de commerciële waarde van een woning bepalen.

Locatie perceel speelt belangrijke rol bij waarde

Reageer op dit artikel