nieuws

Eén zin bom onder cao-overleg

bouwbreed Premium

Eén zinnetje in de werkgeversvoorstellen voor de nieuwe bouw-cao kan fataal zijn voor een resultaat. Dat de keuzemogelijkheid voor werknemers de bedrijfseconomische en organisatorische gang van zaken van de onderneming geen geweld mag aandoen, maakt de hele zaak tot een wassen neus, vinden de bonden.

Het klinkt allemaal leuk, cafetaria-model waarin werknemers zelf een deel van hun eigen arbeidsvoorwaarden kunnen invullen. Maar in de praktijk zal de opmerking dat het bedrijfseconomisch en organisatorisch moet kunnen de keuzevrijheid beperken tot wat de werkgever wil toestaan. Op een enkele goede uitzondering na, zal de keuze dus nul zijn. Dat is in hoofdlijnen de kritiek van de bonden op de donderdag gepresenteerde werkgeversvoorstellen.

Behalve dit punt, voelen zij evenmin iets voor de voorstellen over arbeidsduur en arbeidstijden. Door de arbeidsduur per week te laten lopen van maandag tot en met zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur, loopt menig werknemer toeslagen mis. Nu wordt na 20.00 uur 25 procent toeslag betaald, evenals bij werken op zaterdag. Dat de overwerktoeslagen blijven bestaan, is slechts een schrale troost.

“Het gevaar hiervan is dat als het regent of vriest, de werkgever tegen zijn mensen kan zeggen dat hij nu geen werk heeft. Als het weer werkbaar is, kan hij ze langer laten werken binnen het aantal afgesproken aantal uren. In feite komt het er dus op neer, dat vorstverlet voor de werknemers wordt afgeschaft”, zeggen de bonden unaniem.

Op andere punten zien de bonden wel aanknopingspunten op basis waarvan akkoorden bereikt kunnen worden. Zo is de uitbreiding van de vrijstelling voor het Risicofonds een goede zaak. Hierover was eerder dit jaar nog ruzie door het akkoord dat de bonden met de steigerbouwers hadden gesloten. Daarin was afgesproken dat industriële steigerbouwers zouden worden vrijgesteld. Dit werd geblokkeerd door het AVBB.

Ook de paragraaf over bij- en omscholing is in principe in goede aarde gevallen. Ook op dit punt lagen er al afspraken met de steigerbouwers.

Behalve de looneis van 6 procent, die “absoluut onverantwoord” is volgens de werkgevers, ligt de flexibilisering gevoelig bij de bonden. Dit maakt dat de onderhandelingen, ondanks het optimisme van FNV-onderhandelaar Van Haaster, langdurig zullen zijn. Op 13 december komen de cao-partijen voor het eerst bij elkaar. Tijdens die bijeenkomst krijgen de partijen de kans hun voorstellen nader toe te lichten. Op 21 december volgt de eerste echte onderhandelingsronde.

‘Keuze zal voor werknemer dus nul zijn’

Reageer op dit artikel