nieuws

Conga en AVBB begraven strijdbijl

bouwbreed Premium

De Confederatie van gespecialiseerde aannemers en het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB) hebben definitief de strijdbijl begraven. De zeven lidverenigingen van de Conga worden per 1 januari komend jaar volwaardig lid van het AVBB. Een convenant hierover is gisteren door beide partijen ondertekend.

Volgens het convenant zullen de zeven gespecialiseerde verenigingen elk één vertegenwoordiger benoemen in de ledenraad van het AVBB. Zij zullen binnen de federatie een aparte overleggroep ‘Gespecialiseerde Aannemers’ vormen naast de bestaande drie overleggroepen. De overleggroep is weer vertegenwoordigd in het AVBB-bestuur en de werkgeversonderhandelingsdelegaties voor de bouw- en uta-cao.

Ook kunnen de Conga-leden als vertegenwoordigers benoemd worden in allerlei beleidsgroepen en bestuurscommissies, die onder meer gaan over arbeidsverhoudingen, beroepsvorming & onderwijs, bouwproces en bouwvolume.

Kwaad bloed

Met deze afspraken is een eind gekomen aan een ongeveer tienjarige strijd over de plaats die de gespecialiseerde aannemers mochten innemen in de bouw. Vooral het feit dat zij zich niet vertegenwoordigd voelden bij de cao-onderhandelingen heeft altijd kwaad bloed gezet. Maar zelfs via de rechter lukte het hen niet voet aan de grond te krijgen.

Als uitvloeisel ervan zal er ook een einde komen aan nog lopende procedures. Zo trekt de Conga haar claim in op de uitgaven van het O&O-fonds, evenals de mogelijke claims van bedrijven over onverschuldigd betaalde premies aan het fonds. Ook trekt de Conga de bezwaren tegen het algemeen verbindend verklaren van de bouw-cao 1999-2000 direct in. Tevens zal de confederatie er bij bedrijven op aandringen de bezwaren tegen de nieuwe regeling van het Risicofonds in te trekken. Daarbij gaat het om de in 1998 geïntroduceerde eigenrisicodagen.

“Dit is de basis van ons geluk”, verwoordt AVBB-voorzitter L.C. Brinkman de blijdschap van hem en Conga-voorman A. Blonk. Hij sluit niet uit dat het bereikte akkoord uiteindelijk zal leiden tot één fysiek Bouwhuis. “Daar wordt actueel over gesproken.”

Op pagina 5: Organisaties koesteren hun raakvlakken.

Reageer op dit artikel