nieuws

Allochtonenproject komt op gang

bouwbreed Premium

Het minderhedenproject MKB, dat allochtonen aan een baan moet helpen in het midden- en kleinbedrijf, begint na een aarzelend begin zijn vruchten af te werpen, ook in de bouwsector. Dat kan geconcludeerd worden op basis van de laatste resultaten. In de bouw heeft het geleid tot tweehonderd vervulde vacatures, in de metaal zelfs zevenhonderd.

Sinds de start in april zijn in het kader van het project zo’n 14.000 vacatures aangemeld door de verschillende bedrijven. Daarvan zijn er inmiddels bijna 6000 vervuld.

De metaalbedrijven meldden tot nu toe ongeveer 1700 vacatures aan. Ruim zevenhonderd, circa 45 procent, zijn vervuld door allochtonen. De sector installatietechniek was goed voor 750 vacatures. Slechts 18 procent, oftewel 135 plaatsen, kon worden ingevuld. Uit de afbouwsector kwamen 362 vacatures. Arbeidsvoorziening wist 112 openstaande banen te vervullen; een percentage van 31. De bouw tenslotte meldde achthonderd vacatures aan. Ruim tweehonderd daarvan zijn vervuld.

Het minderhedenproject MKB vloeit voort uit het Minderhedenconvenant dat begin dit jaar ondertekend is door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken, MKB-Nederland en Arbeidsvoorziening. Afgesproken is dat MKB-Nederland en de brancheorganisaties (waaronder de Fosag, het NVOB, Metaalunie en VNI) voor 1 mei van het volgende jaar 30.000 vacatures aanleveren die specifiek voor allochtonen zijn bedoeld. Daarvan moeten er in dezelfde periode minimaal 20.000 worden vervuld.

Eerste maanden

Met de maatregel wordt beoogd zowel snel vacatures te vervullen in de huidige krappe arbeidsmarkt als voor minderheden de achterstand op de arbeidsmarkt te verkleinen.

De eerste maanden dat het project liep, leek de doelstelling bij lange na niet gehaald te worden. “Dat klopt”, zegt landelijk projectleider MKB R. Slagmolen. “Maar dat heeft alles te maken gehad met de onbekendheid van het project. Het duurt altijd even voordat de organisatie op poten staat. Als je de grafieken bekijkt, zie je dat het aantal aangemelde vacatures sinds week 36 snel gaat.”

Slagmolen verwacht dat de ambitieuze doelstelling uiteindelijk ook wel gehaald wordt. “De achterstand wordt langzaam maar zeker ingelopen.” Vooral in de metaalsector gaat het goed, merkt de projectleider op. “Daarentegen zijn er maar relatief weinig allochtonen in de bouw”, aldus Slagmolen.

Vacaturelijn

Werkgevers in het midden- en kleinbedrijf kunnen hun vacatures voor etnische minderheden aanmelden bij een speciaal ingestelde vacaturelijn of via de website www.werkzaken.nl. Binnen 72 uur neemt het arbeidsbureau contact op om de details van de vacature door te nemen. Vervolgens wordt binnen een week bekend of er geschikte kandidaten zijn

Reageer op dit artikel