nieuws

Universiteit neemt bezit van terrein Binnengasthuis

bouwbreed

Nieuwbouw voor de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam moet een plaats krijgen op het Binnengasthuisterrein in het centrum van de stad. Het college van B en W ziet hiervoor geen alternatieven. Onduidelijk is nog of een complex van 62 sociale huurwoningen daarbij kan worden gespaard.

De Universiteit van Amsterdam wil op het BG-terrein zowel een nieuwe bibliotheek als de faculteit geesteswetenschappen een plaats geven. De verhuizing is onderdeel van een programma om het grote aantal over de stad verspreide universiteitsgebouwen te verminderen. Wethouder Stadig liet afgelopen jaar onderzoek doen naar mogelijke alternatieven. Deze bleken er niet te zijn. Aankoop en vervolgens sloop van het ABN-Amro- gebouw aan het Rembrandtplein is veel te kostbaar. Voor faculteit en bibliotheek zou plaats te vinden zijn op de kop van de Wibautstraat, na sloop van het Wibauthuis en het gebouw van de Raad van Arbeid. De leefbaarheid van de binnenstad is volgens hem echter zeer gebaat bij handhaving van de universiteit. Onderzoek in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft de gemeente geleerd dat nieuwbouw zich laat inpassen in het beschermd stadsgezicht. Bij de nadere uitwerking van de plannen worden wel strenge eisen gesteld. Nieuwbouw (ruim 20.000 vierkante meter) mag vanaf de straat niet zichtbaar zijn. Materiaalgebruik en gevelstructuur moeten aansluiten op de omringende historische bebouwing. Ook dient de universiteit met 2000 vierkante meter minder genoegen te nemen. Over één kwestie spreekt het college zich niet uit: de afbraak van een woningbouwcomplex van architect Theo Bosch uit de jaren tachtig. Dit zou het stadsbeeld nauwelijks geweld aandoen. De huidige bewoners zijn echter tegen, ook al komt vervangende woonruimte beschikbaar. Bij behoud van de woningen is het plan nog steeds haalbaar, maar zal een aantal monumenten moeten worden gesloopt. De gemeenteraad mag de keuze maken.

Toren

Heet hangijzer is verder de definitieve bouwhoogte. De universiteit wil de bibliotheek graag accentueren met een toren van veertig meter hoogte. Stadig kan daar mee leven als sprake is van een stijlvolle oplossing. Drie architecten krijgen het verzoek een plan op te stellen. Wie dat zijn, is nog niet bekend. Mogelijk wordt een Europese prijsvraag uitgeschreven. De bouw zou binnen vijf jaar moeten beginnen.

Reageer op dit artikel