nieuws

Tweede Kamer wil discussie over doorstroomroute

bouwbreed Premium

De Tweede Kamer wil eerst discussiëren over de verkeerskundige en planologische overwegingen achter de doorstroomroute, alvorens daarvoor een overheidsbijdrage van 2,6 miljard gulden beschikbaar te stellen.

Minister Netelenbos moet in de eerste helft van het volgend jaar met de informatie komen op basis waarvan de Kamer het nut en de noodzaak kan vaststellen van een aaneenschakeling van betaalstroken en tolwegen van de regio Amsterdam, via de A4 richting Antwerpen.

Dit is het gevolg van een motie die D66-Kamerlid Giskes maandagavond indiende bij de behandeling van het Meerjarenprogramma voor Infrastructuur en Transport. PvdA, GroenLinks en de kleine christelijke partijen hebben de motie mee ondertekend. Samen vormen de partijen een kleine meerderheid in de Tweede Kamer.

Het bedrijfsleven en de ANWB hebben plannen gepresenteerd om de doorstroomroute hoofdzakelijk met privaat geld te financieren. Het komende halfjaar werkt een speciale commissie aan een definitief businessplan. Vooruitlopend daarop heeft minister Netelenbos (verkeer) al een bedrag van ruim 2,6 miljard gulden als publieke bijdrage gereserveerd in het kader van het Bereikbaarheids Offensief Randstad.

De Kamerfracties die de motie ondertekenden, zetten openlijk vraagtekens bij het feit dat de minister eerst convenanten heeft gesloten met regio’s, werkgevers en ANWB over het Bereikbaarheids Offensief Randstad en pas daarna gaat praten met de politiek. Ze willen niet voor voldongen feiten worden gesteld.

Een ruime Kamermeerderheid steunt ook een motie van CDA’er Leers die Netelenbos opdraagt de kwaliteit van het spoorwegnet aan een inspectie te onderwerpen en een plan te maken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Binnen drie jaar moet dat zijn uitgevoerd.

Behalve CDA tekenden ook 13PvdA, VVD, D66 en de kleine christelijke partijen de motie. Minister Netelenbos verklaarde toch al bezig te zijn met een onderzoek. Ze constateerde dat de dwarsliggers van eenderde van het railnet vervangen dienen te worden. Het onderhoud gaat volgens de minister minimaal vier jaar vergen.

Op pagina 2:

Nut doorstroomroute ter discussie.

Reageer op dit artikel