nieuws

Toren van Babel straks geen probleem meer

bouwbreed Premium

Het bijbelse verhaal van de toren die nooit afkwam omdat de bouwers verschillende talen spraken, krijgt een geheel nieuwe dimensie als je naar het samenwerkingsverband ‘ConNet’ kijkt. Zeven Europese landen, met steun van de Europese Unie, proberen de toen van Babel opnieuw uit. Minder hoogmoedig en meer met beide benen op de grond misschien dan in de oude geschiedenis, maar minstens zo ambitieus.

In je eigen taal zoeken naar organisaties die in de meest uiteenlopende landen iets met metselwerk van doen hebben. Dat moet dadelijk mogelijk zijn dankzij ConNet. Die naam staat voor ‘Construction information service Network’ en is een initiatief van Groot-Brittannië, Italië, Spanje, Slovenië, IJsland, Finland en Nederland. Doelstelling is het bieden van grensoverschrijdende informatiediensten. Daarbij spelen taalverschillen een rol maar ook verschillen in methode en begripsomschrijving. In Nederland zijn TNO Bouw, IntraBouw en Stabu bij dit project betrokken. Op de site van het gezamenlijk initiatief (www.connet.org) zijn al een aantal gerealiseerde diensten te vinden, zoals een technisch informatiecentrum en een calculatie- en software- centrum met een bestand van 2500 op de bouwsector gerichte softwarepaketten. De Nederlandse bijdrage aan het project spitst zich onder meer toe op het ‘cross-country’ informatie uitwisselen, zoeken en begrijpen wat er geleverd wordt. Dat vereist meertalige en multi- classificatievoorzieningen, bijvoorbeeld om die metselwerkorganisaties in je eigen taal te kunnen zoeken. De ConNet-zoekmachine geeft dan namen en adressen uit verschillende landen. De problemen ontstaan namelijk niet alleen door de taalverschillen, maar ook doordat elk land zo ongeveer zijn eigen classificatiemethode hanteert. Daarom hebben de deelnemende Nederlandse organisaties zich toegelegd op de ontwikkeling van een Web-Thesaurus: de ontsluiting van zoveel mogelijk termen, begrippen, bedrijven en organisaties in de Europese bouw.

Thesaurus

Marcel Groosman, namens TNO Bouw betrokken bij ConNet, licht toe wat de Web-Thesaurus is. Groosman: “Het is géén vertaalhulp, maar een gestructureerde begripsomschrijving in de eigen en andere talen. Het systeem maakt het mogelijk om relaties tussen termen aan te leggen in de vorm van ‘is een bredere term van’ of ‘is een deel van’. Het wordt ook een encyclopedie omdat je nadere beschrijvingen of definities van termen kunt vastleggen (met hun bron) en er ook termgebonden-plaatjes kunnen worden opgeslagen en geraadpleegd.” Dit initiatief loopt volgens Groosman vooruit op het ontstaan van het Web-LexiCon, die de vereniging BAS in Nederland ontwikkelt, maar dan op internationaal niveau. Hij ziet ook een belangrijke functie van de applicatie als instrument voor kennisoverdracht en kennismanagement. Een prototype van de toepassing is sinds begin vorige maand te bekijken op Bouwonline.nl, rubriek Service, afdeling Thesaurus. De ontwikkelaars maken onderling gebruik van een virtueel kantoor van BouwDesk Pro om over het project uit te wisselen.

Alle talen

Wat opvalt is dat er op een behoorlijk omvattende manier gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheden die internet biedt. De ondersteunende software van de Thesaurus maakt het voor deelnemers mogelijk zowel online als offline gegevens in te voeren, beveiliging aan te brengen op termniveau en onderling te discussiëren over beschrijvingen. Uiteindelijk krijgt de gebruiker, afhankelijk vanuit welk land hij inlogt, de Web-Thesaurus in de eigen taal voorgeschoteld. Wie zich gratis registreert krijgt daarnaast ook de Engelse terminologie te zien en in de toekomst kan er een cd-rom gekocht worden inclusief een login voor de Web-Thesaurus die alle talen beschikbaar maakt. Je gaat het bijna jammer vinden dat Frankrijk en Duitsland (nog) niet meedoen.

Openingspagina van ConNet, met alle deelnemende landen.

Reageer op dit artikel