nieuws

Strijdbijl voorlopig begraven

bouwbreed

Werkgevers en werknemers in de betonmortelindustrie hebben voorlopig de strijdbijl begraven. De eisen van FNV Bouw voor een nieuwe cao zijn door de betonmortelbedrijven volledig ingewilligd. Ook zullen partijen serieus naar oplossingen zoeken voor de structurele problemen in de bedrijfstak, zoals de hoge werkdruk, het lage basisloon en het vele overwerk.

Het gisteren gesloten akkoord tussen FNV Bouw en de werkgevers voorkomt acties bij de werknemers van de mortelbedrijven. Aanstaande maandag zou het ultimatum voor een nieuw principeakkoord aflopen. De actiebereidheid onder de werknemers was zeer hoog. De voor vandaag georganiseerde landelijke actiebijeenkomst in Utrecht gaat gewoon door, maar krijgt vanwege de nieuwe ontwikkelingen een informerend karakter in plaats van een mobiliserend. Sectorbestuurder P. Bouwels van FNV Bouw zegt tevreden te zijn over het behaalde resultaat. “Tevreden omdat de werkgevers ons op alle punten tegemoet zijn gekomen.” Dat betekent dat de werkgevers de 1 procent extra benodigde pensioenpremie volledig voor hun rekening nemen; dat de werknemers in dienst van mortel- en morteltransportondernemingen die onder de cao vallen, recht blijven houden op een vergoeding voor woon-werkverkeer; en dat bij ziekte naast volledige doorbetalen van het loon ook 7,5 overuren per week worden uitbetaald. Volgens Bouwels zijn de werkgevers gezwicht onder de dreiging van mogelijke stakingsacties. “Daar waren ze toch wel bang voor”, zegt hij. De Hout- en Bouwbond CNV is vooral blij dat er in het nieuwe akkoord afspraken zijn gemaakt om de structurele problemen waarmee de bedrijfstak kampt, zorgvuldig onder de loep te nemen. Anders dan FNV Bouw stemde de Hout- en Bouwbond wel in met het eerder bereikte principeakkoord. De vakbond stelde toen wel dat de structurele problemen in de branche meer aandacht moeten krijgen. Dat gebeurt nu. Een commissie gaat problemen als hoge werkdruk, veel overuren, lage basisbeloning en arbeidsomstandigheden ‘voortvarend’ aanpakken. Gestreefd wordt om nog voor februari met concrete resultaten te komen. Dan beginnen immers de nieuwe cao-onderhandelingen.

Rust

Woordvoerder M. Oltheten (werkgeversvereniging VOBN) stelt dat de werkgevers ‘omwille van de rust in de sector’ de eisen van FNV Bouw heeft ingewilligd. Daarbij wijst hij op de onderhandeling voor de volgende cao, die alweer voor de deur staan. “Mede daarom is het verstandig om de strijdbijl nu maar even te begraven.” Oltheten verwacht daardoor wel dat de nieuwe onderhandelingsronde loodzwaar worden. “We gaan inderdaad buitengewoon moeilijke onderhandelingen tegemoet, ja.” De VOBN-woordvoerder is overigens zeer verbaasd over de handelwijze van FNV Bouw. De vakbond stemde eerst in met het principeakkoord, maar werd vervolgens teruggefloten door de leden. “Kennelijk is er sprake van een gebrekkige communicatie met de achterban. Daardoor heeft het conflict wel onnodig lang geduurd. Dat moet ons toch wel even van het hart.”

Zie ook pagina 3.

Reageer op dit artikel