nieuws

‘Onderzoek behoefte infrastructuur’

bouwbreed Premium

Er moet een grondig en realistisch onderzoek komen naar de behoefte aan infrastructuur. Minister Netelenbos van Verkeer heeft daartoe volgens VVD-Kamerlid Hofstra vorig jaar wel toezeggingen gedaan, maar is ze tot op heden niet nagekomen.

Hofstra zal bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat, volgende week, eisen dat nu echt werk wordt gemaakt van de door hem verlangde research. Als het aan de VVD’er ligt wordt precies in kaart gebracht welke investeringen op welke plek nodig zijn om de toenemende verkeersdruk op te vangen. Hofstra vindt dat het Bereikbaarheids Offensief Randstad tekortschiet. Hij vindt dat daarin relatief te veel miljarden naar railinfrastructuur gaan en te weinig naar de auto. Hij is wel te spreken over de toon van het Nationaal Verkeer en Vervoers Plan (NVVP) dat minister Netelenbos enkele weken geleden presenteerde. “Wat erin staat over mobiliteit is precies wat wij de afgelopen jaren steeds hebben geroepen. Maar aan concrete maatregelen om mobiliteit ook echt te faciliteren vind ik er vervolgens niets in terug.” Wat Hofstra opvalt, is dat de verkeersplannen tegenwoordig bol staan van de voornemens om te beprijzen. Op zich wijst hij het heffen van tol niet af, maar hij vindt dat maatregelen om wegen beter te benutten en de bouw van nieuwe wegen of extra rijstroken niet door beprijzingsmaatregelen mogen worden vervangen.

Geldverspilling

De VVD staat nog altijd niet te juichen over de plannen voor rekeningrijden (ofwel spitsheffing). “Zolang de wet die tolbetalingen op wegen mogelijk maakt niet is aangenomen, zal ik me er sowieso tegen verzetten. De proef met het rekeningrijden lijkt erg veel op geldverspilling. In 2005 zou begonnen kunnen worden met de kilometerheffing. Automobilisten betalen dan voor het werkelijke gebruik van hun voertuig. De proef met rekeningrijden dient dus alleen om de periode van 2003 tot 2005 te overbruggen. Dat kost wel 600 miljoen gulden en de kans is aanwezig dat het experiment mislukt.” Hofstra stelt zich zeer kritisch op omdat hij vindt dat minister Netelenbos een aantal malen de Tweede Kamer heeft gebruuskeerd. Hij vindt bijvoorbeeld de manier waarop Verkeer en Waterstaat over het Bereikbaarheids Offensief Randstad heeft geadverteerd, schandalig. Daarbij werd namelijk niet aangegeven dat de plannen nog door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd.

Reageer op dit artikel