nieuws

‘Liever wachtlijsten weg dan bouwen’

bouwbreed Premium

Zorgverzekeraar Groene Land Achmea investeert tot 2006 in totaal 170 miljoen gulden om de wachtlijsten van gehandicapten die wachten op zorg, weg te werken. Het geld was bestemd voor de bouw van nieuwe tehuizen waarvan de eersten in 2006 gereed komen.

De zorgverzekeraar denkt echter minder nieuw te hoeven bouwen als nu al een deel van de wachtlijsten wordt weggewerkt. Groene Land gaat praten met zorgaanbieders, -instellingen, woningbouwcorporaties en andere betrokken partijen om de rek in de zorg te zoeken. Zo verwacht directeur Jaap Dijkstra dat cliënten liever thuis worden verzorgd dan in een tehuis. Hij denkt daarbij ook aan zorg via aanleunwoningen. Groene Land loopt met deze aanpak voorop. “We willen nu wat aan de lijsten doen en niet pas over zes jaar. Als we niets doen, dan zijn dan pas de eerste concrete gevolgen merkbaar.” Aanleiding vormde een kort geding begin dit jaar waarbij de ouders van een gehandicapte via de rechter zorg eisten. Het ministerie van VWS gaf groen licht voor de proef, die plaats vindt in Flevoland, Drenthe en Zwolle, het zorggebied van Groene Land. De 170 miljoen gulden wordt deels betaald door het ministerie. Het bedrag is gebaseerd op de jaarlijkse, nu al gebudgetteerde kosten die de zorgverzekeraar na 2006 per jaar kwijt denkt te zijn aan de bouw van tehuizen. Wanneer de proef een succes is, nemen andere zorgverzekeraars naar verwachting soortgelijke maatregelen.

Reageer op dit artikel