nieuws

Leerlingen ontwerpen gymnasium

bouwbreed Premium

Waarom zit de rector al ruim honderd jaar op dezelfde plek? Concrete Architectural Associates (CAA) uit Amsterdam ontwierp vanuit de visie van de leerlingen een nieuw interieur en zette daarbij alle vanzelfsprekendheden over-boord. De renovatie van het interieur maakt deel uit van een algehele opknapbeurt en uitbreiding van het hoofdstedelijke Barlaeus gymnasium.

Het klassieke karakter moet behouden blijven. Maar tegelijkertijd werd van de architect verwacht dat hij een nieuw interieur ontwierp dat aan de eisen van deze tijd voldeed. Het was niet alleen CAA die inspiratie voor een nieuw interieur kon aandragen. Rector Koen Kool wilde heel nadrukkelijk ook de leerlingen bij het ontwerp betrekken. Tientallen Barlaeusscholieren zijn op uitnodiging van CAA naar de trendy Supperclub in Amsterdam geweest, een van de succesvolle interieurontwerpen van CAA. Volgens Gilian Schrofer van CAA kwamen de ideeën na het projectbezoek snel los. Op basis van deze ideeën is het concept gemaakt, waarin openheid, transparantie en kleuren de rode draad vormen. De openheid komt tot stand door met veel glas en opengewerkte gangen te werken. Een deel van de nieuwbouw krijgt in het ontwerp dezelfde vloerhoogte als het Barlaeus, maar wordt letterlijk en figuurlijk doorzichtig. Er komt meer ruimte door het verwijderen van de systeemplafonds. Lokalen krijgen specifieke kleuren met zware gordijnen voor een goede akoestiek. De kelders worden uitgegraven voor onder meer een café met terras aan de voorzijde.

Roltrappen

Maar of alle ideeën te gebruiken zijn, is de vraag. Eén op de tien scholieren wil roltrappen in het gymnasium. Daarnaast staan de traditionele schoolborden ter discussie. Kool: “Er zijn ideeën geopperd om beamers en videowalls te plaatsen. Maar de docenten reageerden terughoudend. Ze denken dat het geld beter is te besteden.” Voor een alomvattend plan is geld voorhanden. Kool: “We hebben inmiddels de beschikking over zes miljoen gulden voor het interieur. We kunnen echter pas doorgaan met de planvorming, als duidelijk is of we kunnen uitbreiden.” De uitbreiding betreft het naast het gymnasium gelegen Regionaal Opleiding Centrum (ROC). Het is de bedoeling van Kool dit gebouw te kopen of te verruilen met de dependance van de school op de Prinsengracht. Eenmaal in bezit van het gymnasium, kan het ROC worden hergebruikt. Maar Kool denkt ook aan sloop en nieuwbouw. Voor dit plan is elf miljoen gulden beschikbaar. Kool: “Hoewel het overleg nog gaande is, bestaat er een redelijke kans dat we het ROC erbij krijgen. Omdat in het concept van CAA ook rekening is gehouden met de aanpassing van het ROC, kan ik nog niet zeggen of we het geheel, of misschien slechts een gedeelte van het plan kunnen uitvoeren.” Kool verwacht met de renovatie van het interieur aan het einde van 2001 te beginnen.

Reageer op dit artikel