nieuws

Klimaatconferentie

bouwbreed Premium

Ministers en diplomaten van 160 landen van de Verenigde Naties overleggen in Den Haag over het versnellen van de internationale aanpak van de reductie van broeikasgassen. In het protocol van Kyoto is in 1997 afgesproken dat de industrielanden de uitstoot in de periode van 2008 tot en met 2012 met in totaal 5 procent ten opzichte van het niveau van 1990 zullen verminderen.

Op de internationale klimaatconferentie in Den Haag wordt tot en met 24 november gepraat over gedetailleerde invulling. Heet hangijzer is onder meer de mate waarin landen hun uitstoot mogen verminderen met de binding van koolzuurgas in natuurgebieden en bosbouw. Afgezien van natuurlijke processen bestaan ook industriële methoden om koolzuurgas te binden. Zo heeft Shell een methode ontwikkeld om koolzuurgas te binden in straatstenen en dakpannen.

Reageer op dit artikel