nieuws

‘Het leven is meer dan alleen architectuur’

bouwbreed Premium

“Je moet je pad vroeg uitstippelen. Daarom heb ik me van het begin af aan breed georiënteerd. Aan de TU Eindhoven ben ik afgestudeerd in twee richtingen: Architectuur & Urbanistiek en Bouwtechnisch Ontwerpen. Vervolgens verdiepte ik me in de bedrijfskundige aspecten van de bouw. En in de toekomst wil ik me bezighouden met grondontwikkeling.”

Daan Huitink (27) is ruim anderhalf jaar projectcoördinator bij bouwbedrijf De Waal Utrecht BV, een bedrijf dat optreedt als aannemer en projectontwikkelaar. Huitink is actief betrokken bij de ontwikkeling van kantoorgebouwen. Een druk bestaan, waarin hij enerzijds nauw in contact staat met de toekomstige gebruikers van de panden en anderzijds met zijn collega’s binnen het bedrijf. Daarnaast is hij medeoprichter en hoofdredacteur van het vakblad De Ontwerpmanager.

Vervolgopleiding

En alsof dat allemaal niet genoeg is, heeft hij ook nog plannen een boek te schrijven over het beheersbaar maken van onnodige kosten die zich op vrijwel elke bouwplaats voordoen, de zogenaamde faalkosten. “Ik heb een halfjaar stage gelopen bij een architectenbureau. In die periode besefte ik dat er meer is dan alleen architectuur. Vooral mijn kennis van de bedrijfskundige aspecten van het bouwen wilde ik vergroten. Daaraan werd tijdens mijn studie aan de TU Eindhoven betrekkelijk weinig aandacht besteed.” Hij compenseerde dit gemis door na zijn afstuderen een tweejarige vervolgopleiding Architectural Design Management Systems (ADMS) te volgen. “Nou ja opleiding, het is eigenlijk meer een postdoctorale cursus”, zegt hij bescheiden. ADMS was een belangrijke stap in de carrière van Huitink. Want in het kader van deze cursus deed hij onderzoek naar mogelijkheden om faalkosten terug te dringen. De resultaten van dat onderzoek werkte hij uit tot een systeem, waarmee verschillende bedrijven hun voordeel kunnen doen. Voor deze Failure Costs Analysis and Management-methode (FAICAM) is dan ook veel belangstelling. Faalkosten kunnen worden teruggedrongen door – voordat de bouw begint – aan de hand van checklists de risico’s in te schatten. Voor elke ‘subfase’ van de bouw wordt een partij aangewezen die verantwoordelijk is voor en kennis heeft van de werkzaamheden binnen het betreffende onderdeel. Daarna bespreken de betrokken partijen tijdens ‘risicosessies’ wat er allemaal mis kan gaan. De opdrachtgever neemt uiteindelijk het besluit welke risico’s hij aanvaardbaar vindt en tegen welke gevaren hij zich wil indekken. “Er is zo veel belangstelling voor mijn manier van faalkostenbestrijding, dat ik overweeg er een boek over te schrijven.”

‘Druk baasje’

Kan hij dat combineren met zijn baan en met zijn hoofdredacteurschap van een vaktijdschrift? “De Ontwerpmanager heb ik samen met twee andere deelnemers van de ADMS-cursus opgericht. De redactie bestaat inmiddels uit vijf personen. We proberen een beeld te schetsen van verschillende managementaspecten in de bouw. Experts van zowel binnen als buiten de sector laten in het blad, door middel van artikelen en interviews, hun licht schijnen op de verschillende thema’s die worden besproken. Ik doe dus niet alles in mijn eentje, maar het brengt niettemin veel werk met zich mee. Mijn avonden zijn er voor een flink deel mee gevuld.

Faalkosten worden teruggedrongen met behulp checklists

Reageer op dit artikel