nieuws

‘Grotere marges recept tegen hoge werkdruk’

bouwbreed

Om de hoge werkdruk in de bouw aan te pakken zijn grotere marges nodig. Dit zei ir. A.C. Stevens, voorzitter van het gewest Noord-Brabant van het NVOB, gisteren in zijn jaarrede.

De economische vooruitzichten zijn prima en dus is er meer dan voldoende werk in de toekomst. Tegelijkertijd moeten bedrijven aan steeds meer eisen voldoen en is er moeilijk aan personeel te komen. “Dit zorgt voor een flinke last op de schouders van aannemers en hun personeel. Deze werkdruk zal ook de komende jaren aanhouden”, hield Stevens zijn gehoor voor. En daarover maakt hij zich zorgen. Want de onderlinge concurrentie is scherp, “in mijn visie vaak te scherp”. Daardoor staan de nog altijd sobere marges de bedrijfsvoering onder grote druk. En dat terwijl “betere marges middelen bieden om de werkdruk te matigen”. Ook om een andere reden is margeverbetering nodig volgens Stevens. “Er moet ruimte zijn voor het constant aanpassen van het bedrijf aan de eisen der tijd. Invoering van ICT, verdere verhoging van de kwaliteit van de bedrijfsvoering, aandacht voor opleiding en scholing en het doorvoeren van bouwkundige innovaties”, somde hij de ambities op. De gewestvoorzitter maakte zich verder zorgen over de Vijfde nota ruimtelijke ordening, omdat nieuwe en nog steeds noodzakelijke uitbreidingslocaties bijna uitgesloten lijken te worden. “Herstructurering van het bestaande is erg belangrijk, maar volstaat niet om in de huidige behoefte te voorzien.”

Ruimte

Gevolg is in Stevens’ visie een kunstmatige schaarste met alle gevolgen van dien voor de prijzen van koopwoningen. Noord-Brabant is koploper in de prijsstijgingen in deze markt. “Dat is voor belangrijk deel te wijten aan het te stringente ruimtelijke-ordeningsbeleid waardoor er te weinig wordt gebouwd. De woonwens van velen wacht op invulling. Overheid, neem uw verantwoordelijkheid en verschaf de noodzakelijke ruimte”, luidde zijn oproep.

Reageer op dit artikel