nieuws

Groothandel goede klant aannemers

bouwbreed

Meer dan de helft van de groothandelaren gaat tussen nu en 2003 investeren in gebouwen. Dit blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) in het rapport ‘Bedrijfsruimten in de groothandel.’

Zo’n 23 procent van de groothandelaren zal nog dit jaar in gebouwen investeren. Circa 28 procent heeft plannen in die richting voor de periode 2001-2003. Het gros van de investeringsplannen heeft betrekking op uitbreidingen en herstel en verbouw.

De belangrijkste factor om te investeren zijn de goede marktvooruitzichten. Goede bereikbaarheid van het pand wordt als tweede belangrijke investeringsfactor en vestigingsplaatsfactor genoemd. Vooral groothandelaren in het westen van het land ondervinden in toenemende mate bereikbaarheidsproblemen. Toch is dat onvoldoende aanleiding om naar een plaats elders in het land te verhuizen. Voor zover de locatieproblemen worden aangepakt, zal de oplossingen meestal worden gezocht in verhuizen naar een locatie binnen dezelfde provincie. De vooruitzichten voor de bouwproductie van de groothandel op lange termijn zijn hierdoor gunstig. Er wordt voor dit en volgend jaar een groei verwacht van het aantal af te geven nieuwbouwvergunningen. Vanaf 2002 verwacht het EIB een stabilisatie.

Flexibiliteit

De groothandelssector is voor de langere termijn een moeilijk voorspelbare. Ondanks sterke internationale concurrentie profiteert de groothandel van de groeiende im- en export. Wanneer het economisch iets minder gaat, is de groothandel een van de eerste sectoren die daarvan de gevolgen ondervindt.

Binnen de sector is het aandeel eigenaar-gebruikers van panden ongeveer even groot als het aandeel huurders. Maar het zijn vooral de eigenaar-gebruikers die meer in een pand investeren. Zo werd in 1999 gemiddeld voor 3,5 ton geïnvesteerd in huurpanden tegen 6,5 ton aan eigen panden. De belangrijkste reden om te kiezen voor koop is de mogelijkheid om een op maat gesneden gebouw te krijgen. Bij huurders speelt de flexibiliteit.

Reageer op dit artikel