nieuws

Gelderland wil zelf A15 bij Ressen doortrekken

bouwbreed Premium

De provincie Gelderland wil het doortrekken van de A15 van knooppunt Ressen bij Nijmegen tot de A12 zelf ter hand nemen. De verlenging wordt dan een provinciale snelweg, met publiek-private financiering. De provincie ziet in tolheffing een serieuze optie om de financiering rond te krijgen. Ballast Nedam heeft zich al gemeld als geïnteresseerde partij voor de aanleg.

Het Rijk reserveert tot 2010 geen geld voor de verlenging van de A15. Toch heeft het provinciebestuur de hoop niet opgegeven dat de rijksoverheid alsnog de aanleg van de weg voor haar rekening neemt. Het Rijk zette de deur op een kier door het A15-plan als optie op te nemen in het nieuwe Nationale Verkeer en Vervoersplan. Voorlopig rekent de provincie op andere financieringsvormen dan bekostiging door de landelijke overheid. Tolheffing bijvoorbeeld zal op termijn een maatschappelijk geaccepteerd verschijnsel worden, voorspelt KPMG. Dit adviesbureau heeft in opdracht van de provincie een studie gedaan naar de mogelijkheden voor doortrekking van de A15. Hoewel publiek-private samenwerking in het verleden niet altijd tot sluitende begrotingen heeft geleid, is KPMG optimistisch over de kans van slagen van dit project. Het bureau wil nader onderzoeken in hoeverre medefinanciering door het bedrijfsleven haalbaar is. De interesse van bedrijven uit de regio is er in elk geval, volgens het rapport.

Faliekant tegen

De provincie onderzocht hoe de omliggende gemeenten tegen de plannen aankijken. Waar de andere gemeenten onder voorwaarden positief gestemd zijn over de verlenging van de A15, is Duiven faliekant tegen. De gemeente zal te weinig profiteren van de weg, vreest de Duivense gemeenteraad. Duiven heeft bovendien al genoeg te stellen met de Betuwelijn en de A12, die ook het gemeentelijk grondgebied doorkruisen, aldus de gemeente. Mocht de weg er komen, dan moet die volgens de gemeenteraad minimaal halfverdiept aangelegd worden bij Duiven en liever nog ondergronds.

Reageer op dit artikel