nieuws

Fracties zetten in op baggerverwerking

bouwbreed Premium

De regeringspartijen PvdA en D66 willen een bedrag van rond 100 miljoen gulden vrijmaken voor grootschalige proeven met de verwerking van baggerspecie tot stoffen die kunnen worden toegepast in de bouw. Bij de behandeling van de begroting voor Verkeer en Waterstaat over twee weken dienen zijn een motie in. Gepoogd wordt hiervoor de komende dagen een meerderheid te vinden.

Dit maakten de Kamerleden Herrebrugh (PvdA) en Augusteijn (D66) gisteren bekend tijdens het Nationaal Slibcongres in Amersfoort. Ze willen vier bedrijven die met moderne technieken bouwstoffen kunnen maken van baggerspecie, een bijdrage geven in de investeringskosten. Herrebrugh en Augusteijn zijn uitermate ontevreden over het beleid van staatssecretaris De Vries (VVD) van Verkeer en Waterstaat. Zij weigert de wens uit te voeren van de meerderheid van de Tweede Kamer. Die schaarde zich vorig jaar achter de motie-Herrebrugh, waarin de regering werd opgeroepen een grootschalige proef te houden met de verwerking van bagger tot bouwstoffen. In plaats daarvan blijft staatssecretaris De Vries benadrukken dat er vooral stortcapaciteit bij moet komen. Ze wil daarnaast wel experimenteren met beproefde technieken als landfarming en zandscheiding. Zowel de politiek als het bedrijfsleven zien daar weinig in. De betreffende technieken kunnen rendabel worden uitgevoerd zonder subsidie, mits de overheid ervoor zorgt dat er aanbod is van bagger. Dat laatste is op dit moment een groot probleem, met als gevolg dat het baggerverwerkende bedrijf Pecos Nederland BV met een faillissement wordt bedreigd. Herrebrugh en Augusteijn zijn er voorstander van dat het beleid zo wordt aangepast dat verwerking van bagger de hoogste prioriteit krijgt. Dat kost geld, maar beiden willen die consequentie dragen. Ze zijn bovendien bereid een heffing op oppervlaktedelfstoffen aan te wenden voor de financiering van proeven. Dat is in strijd met het regeerakkoord, dat belooft de opbrengst van nieuwe heffingen terug te sluizen naar de burgers.

Natuur

Ook GroenLinks-Kamerlid Van der Steenhoven vindt dat er geld moet worden vrijgemaakt voor een daadwerkelijke aanpak van het baggerprobleem. In Amersfoort pleitte hij voor een overheidsbeleid dat volledig inzet op hergebruik. Dat levert volgens hem behalve milieuwinst ook voordeel op voor de natuur. Dankzij de bouwstoffen die uit bagger worden gewonnen hoeven minder delfstoffen uit de grond te worden gehaald en hoeft dus het landschap minder te worden aangetast. Dat behoud van landschappelijke waarden zou volgens GroenLinks in geld moeten worden uitgedrukt, om hergebruik van bagger rendabeler te maken.

Reageer op dit artikel