nieuws

Bouwvakkers staan kniehoog in de blubber

bouwbreed Premium

Dagelijks krijgen bestuurders en kaderleden van de FNV Bouw klachten van werknemers over de slechte werkomstandigheden op Vinex-locaties.

“Door de enorme wateroverlast op bouwterreinen staan ze tot hun knieën in de modder te ploeteren. Dit is geen incidentele of plaatselijke kwestie, maar een algeheel probleem van Vinex-locaties”, zegt districtsbestuurder De Laat van de regio West. Hij stapte naar het hoofdkantoor van de bond om aan te dringen op maatregelen.

Sectorbestuurder Kokke van FNV Bouw nam contact op met de Neprom, de vereniging van projectontwikkelaars, die een bliksemonderzoek uitvoerde en tot dezelfde conclusie kwam: de wateroverlast is een urgent probleem.

Directeur Fokkema van Neprom verklaarde gisteren dat het op veel locaties lastiger bouwen is dan vroeger. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met stedenbouwkundige principes. Zoals aansluiting op de omgeving en het niet verlagen van het waterpeil. Rekening houdend met deze trend kun je volgens Fokkema spreken van een structureel probleem, waarvoor niet alleen de aannemer aansprakelijk kan worden gesteld. Hert is voor de FNV en Neprom voldoende reden om een werkconferentie voor alle betrokkenen te organiseren.

Op woensdag 20 december moeten zij het probleem in kaart brengen en oplossingen aandragen. De bond heeft voor de werkconferentie projectontwikkelaars uitgenodigd, werkgevers- en werknemersorganisatie, de ministeries van Sociale Zaken en VROM, de VNG, waterschappen en projectleiders van Vinex-locaties.

De FNV accepteert niet dat de zaak wordt gerekt tot de bouwplaatsen zijn volgebouwd.

Reageer op dit artikel