nieuws

Bij asbestsanering wordt heel wat afgerommeld

bouwbreed Premium

Al bijna tien jaar is het onderzoeken en saneren van asbest aan regels en wetten gebonden. De vraag is, hoe deze regels in de praktijk werken. Volgens de ervaring van adviseur Mustafa Gülsever niet zo best.

Al zijn er natuurlijk bedrijven die ten volle hun KOMO BRL 5050, 5052 of Sterlab logo verdienen, in de praktijk wordt bij onderzoek en sanering van asbest in veel gevallen onvoldoende werk afgeleverd. Veelal spelen daarbij de financiën van de opdrachtgever een rol. De goedkoopste krijgt het werk, en dat heeft zo zijn gevolgen. Bij de controlerende taak van het ministerie van VROM kunnen wat dat betreft vraagtekens worden gezet. Er is in de asbestbranche sprake van belangenverstrengeling. Dat men gecertificeerd of geaccrediteerd is, wil daarom nog niet alles zeggen. Het is dubieus als een bedrijf zowel een inventarisatie uitvoert, het daarop volgende project begeleidt en ook nog eens, als Sterlab, de eindmeting uitvoert.

Gat

Bovendien zit er een gat in de regelgeving. Een laboratorium met Sterlab-logo is geaccrediteerd voor luchtmetingen en (microscopisch) materiaalonderzoek. Asbestinventarisatie is geregeld in de BRL 5052. Maar visuele inspectie na een buitenluchtsanering is niet geregeld. De Raad van Accreditatie heeft onlangs nog uitdrukkelijk verboden dat bedrijven hun Sterlab logo opvoeren bij visuele inspecties. Vreemd, een visuele inspectie in containment moet plaatsvinden door een Sterlab geaccrediteerd bedrijf, maar bij inspectie in een buitenluchtsanering is het voeren van het Sterlab-logo verboden. De praktijk op dit vlak is in feite stuurloos. Voor het laten uitvoeren van visuele inspecties is een opdrachtgever niet gebonden aan een Sterlab geaccrediteerd laboratorium. De visuele inspectie moet worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf, maar niet duidelijk is aangegeven aan welke eisen dit werk precies moet voldoen, en er bestaat ook geen accreditatie voor. Ieder willekeurig bedrijf met een beetje verstand van asbest kan worden ingeschakeld.

Voorwaarden

Bedrijven in bezit van Komo-procescertificaat BRL 5052 kunnen een goed alternatief zijn. In hun kwaliteitssysteem is visuele inspectie opgenomen als onderdeel van het asbestonderzoek. Maar voorwaarden zijn dan wel, naast verstand van zaken, integriteit en onafhankelijkheid. Sinds in de asbestsanering bedrijven gecertificeerd en geaccrediteerd zijn, is nog geen bedrijf het certificaat kwijtgeraakt door wanprestatie of niet werken volgens de opgestelde procedure. Je zou kunnen zeggen dat iedereen zijn werk goed doet. Op grond van eigen praktijkervaringen betwijfel ik dat. Er wordt heel wat afgerommeld. Omdat niemand problemen wil, wordt er niet over geklaagd bij de certificerende instellingen of de Raad van Accreditatie en wordt alles onderling geregeld. Een rol speelt ongetwijfeld dat certificerende instellingen gewoon commerciële bedrijven zijn. Arbeidsinspectie en Milieupolitie hebben hun handen ondertussen vol aan andere zaken. Er moet nog veel worden verbetererd in de asbestbranche. Daartoe moeten zaken die niet door de beugel kunnen direct bij de diverse instanties worden gemeld. De kwaliteit van de asbestbranche kan alleen worden gewaarborgd als alleen de goede bedrijven overblijven. Dit vereist dan wel gezamenlijk optreden van alle belanghebbenden.

Reageer op dit artikel