nieuws

Acht landen kiezen trein als vervoermiddel Alpen

bouwbreed Premium

Alle plannen voor grootschalige wegenbouw in de Alpen kunnen naar de papierversnipperaar. Dat is de consequentie van de in Luzern gesloten akkoorden tussen acht Alpenstaten. De landen geven principieel het openbaar vervoer van reizigers en het goederenvervoer per trein de hoogste prioriteit.

Het akkoord moet komende twee jaar nog bekrachtigd worden door de nationale parlementen van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Slovenië, Liechtenstein en Monaco. Het akkoord van Luzern maakt een eind aan tien jaar touwtrekken. Aanvankelijk stond Oostenrijk volstrekt geïsoleerd met zijn voorstel geen grote doorgaande routes meer te bouwen.

Bedenkingen

Vooral Italië wilde van een bouwstop niets weten met het oog op de beoogde aanleg van de route Alemagne. De snelweg zou Venetië via Cortina d’Ampezzo en het Zillertal aansluiting moeten geven op het wegennet bij München. Nu nog perst vrijwel al het op West-Europa gerichte verkeer vanuit het noordoosten van Italië zich via de overbelaste Brennerpas de Alpen over. Binnen Oostenrijk had vooral de deelstaat Vorarlberg ernstige bedenkingen tegen bouwbelemmeringen, vanwege de wens een goede aansluiting te krijgen op het Zwitserse net van snelwegen.

Capaciteit

De staten hebben afgesproken geen nieuwe Alpenpassages te bouwen. Wel zullen nog hoogwaardige wegen worden aangelegd voor vervoer binnen het Alpengebied zelf. Voorwaarde is dan vooraf een uitgebreide rapportage te maken over de milieueffecten. De effectrapportages dienen te worden gemaakt voor alle snelwegen, meerbaanse routes en straten met ongelijkvloerse kruisingen. Volgens de Zwitserse regering komt de aanleg van de tweede Gotthardtunnel door de akkoorden niet in gevaar. De staten hebben afgesproken de capaciteit van alle bestaande verkeersverbindingen te verhogen.

Reageer op dit artikel