nieuws

Aannemer weet te weinig van ICT

bouwbreed Premium

De NVOB heeft onder 1200 middelgrote aannemers de automatiseringsgraad onderzocht. De resultaten werden begin deze maand gepresenteerd op het najaarscongres van de hoofdgroep Middenbedrijf van de branchevereniging. Nog geen veertig procent van de daartoe geëigende bedrijfsprocessen blijkt geautomatiseerd. Een nog lagere score bedraagt de mate van integratie van bedrijfsprocessen: daar is de automatiseringsgraad gemiddeld ruim twintig procent. En juist in die integratie valt voordeel te behalen: door eenmaal ingevoerde gegevens later opnieuw te gebruiken, heb je minder werk en waarschijnlijk ook minder fouten.

Wil de branche er nog niet aan, of zou de kennis tekort schieten? Het NVOB zelf concludeert dat laatste. Hun automatiserinsgsdeskundige Henk Waaijenberg wil het toespitsen op specifieke voorlichting, omdat het onderzoek uitwees dat er een te grote diversiteit van toepassingen in gebruik is voor een algemene benadering. Dus komen er gebruiksgroepen rond bepaalde programma’s.

Maar hij pleit daarnaast ook voor ‘knelpuntenanalyses’ en afsprakenstelsels binnen de bouwkolom. En natuurlijk het gebruik van internet, dat als oplossing voor veel problemen wordt gezien bij deze doelstellingen.

Tien computers

Hoe ziet de automatisering van een gemiddelde aannemer in het middenbedrijf eruit? Hij heeft tien computers, vijf printers en twee modems in bedrijf. De apparatuur is meestal onderling gekoppeld in een netwerk, en de modems worden gebruikt voor telebankieren, internet en e-mail. De meesten van de 277 respondenten geven de voorkeur aan software van een producent met bouwspecialisatie en voor de kantoorsoftware is MS Office de standaard.

Voor het bepalen van de automatiseringsgraad zijn negen bouwspecifieke processen onderscheiden: calculatie, werkvoorbereiding, planning, projectenbeheer, inkoopbeheer, voorraadbeheer, materieelbeheer, bouwplaatsadministratie en kopersbeheer woningbouw. Hiervan zijn gemiddeld drie geautomatiseerd bij de bedrijven en het zal weinig verbazen dat calculatie en projectenbeheer daarbij het meest genoemd worden en planning als voorzichtige derde. Wie zoekt naar integratie van modules komt op gemiddeld twee uit: projectenbeheer is dan geïntegreerd met de boekhouding of de calculatie.

Daarnaast zijn nog eens negen algemene bedrijfsprocessen aangewezen die zich lenen voor automatisering: boekhouding, telebankieren, loon- en salarisadministratie, facturering, personeelsbeheer, relatiebeheer, post- en documentenbeheer, kwaliteitssystemen, klachtenbeheer / nazorg. Hier gaat het iets beter; vier van deze negen zijn gemiddeld geautomatiseerd: boekhouding, loonadministratie, facturering en telebankieren. Maar ook slechts twee daarvan zijn geïntegreerd met andere modulen.

Eilanden

Hoger scoren in het algemeen de bedrijven die een grotere omzet halen of die nieuwbouw als hoofdactiviteit hebben. Maar het algemene beeld is duidelijk: er wordt in het middenbedrijf nog zeer veel dubbel administratief werk gedaan en vitale functies gaan vaak niet verder dan ‘eilandautomatisering’: het inzetten van software voor één deel van het proces. De samenstellers van de rapportage beklemtonen dat het hier gaat om een inventarisatie: dit zegt nog niets over het functioneren van de automatisering. Anders gezegd: de apparatuur staat er, maar of het goed gebruikt wordt is vers twee.

De bedroevende cijfers stellen de onderwerpen in de vandaag gepubliceerde Cobouw-bijlage over automatisering in een opmerkelijk daglicht. Die getuigen deels van een vergaande visie op de integratie van processen door de hele bouwketen heen. Voor wie worden die softwareoplossingen bedacht? Dat kun je je afvragen als je het NVOB-onderzoek leest.

Natuurlijk, ook in het middenbedrijf zit een aantal aannemers die het wel behoorlijk op orde hebben; wiens vooruitstrevendheid ‘naar beneden’ getrokken wordt door het gemiddelde. Maar de softwarebakkers lijken over een lange adem te moeten beschikken. Of kun je op de vingers natellen dat de ondernemers in het grootbedrijf er gemiddeld beter voor staan?

Reageer op dit artikel