nieuws

Zweden probeert woningbouw uit dal te krijgen

bouwbreed

De woningbouw in Zweden handhaaft zich op een hardnekkig laag niveau, terwijl de vraag naar betaalbare woonruimte alsmaar blijft toenemen.

Volgens de regering is de situatie dusdanig nijpend, dat ingrijpen noodzakelijk is. Het gebrek aan woningaanbod gaat anders een bedreiging vormen voor de gunstige economische ontwikkeling die het land momenteel doormaakt. Om de woningbouwbedrijvigheid uit het diepe dal te krijgen waarin deze al vele jaren zit, moet de onderlinge concurrentie in de branche worden opgevoerd en het kosteniveau omlaag, denkt minister van volkshuisvesting Lars-Erik Lövden. Om de wedijver in de aannemerij aan te zwengelen is een serie initiatieven op de agenda gezet. Onder meer wordt een ‘bouwkostenforum’ in het leven geroepen, waar opdrachtgevers en autoriteiten te rade kunnen gaan om kennis van zaken en ideeën op te doen. De regering geeft het goede voorbeeld door de onroerendgoedbelasting te verlagen van 1,2 naar 0,7 procent van de taxatiewaarde. Verder kunnen ook buitenlandse aannemers voortaan kredietgaranties krijgen voor de financiering van woningbouwprojecten in Zweden. Tegelijkertijd heerst er echter een enorm tekort aan bouwgrond en verlopen de planologische procedures veel te traag. Om dat te verhelpen, moet voor alle grond die het Rijk in de groeiregio’s in eigendom heeft het planologisch sein voor woningbouw zonder meer op groen worden gezet. Volgens de experts is er geen ander land in Europa waar zo weinig aan woningbouw wordt gedaan als Zweden. Het activiteitenniveau in deze sector is gemeten naar het aandeel van de woningbouwinvesteringen binnen het bruto binnenlands inkomen (bbi) net zo laag als aan het eind van de 19e eeuw, namelijk 2 procent. De woningnood is niettemin nog net zo groot als in de jaren zestig. De cijfers van de rijksdienst volkshuisvesting (Boverket) laten zien dat het aantal gemeentes waar sprake is van een tekort aan woonruimte dit jaar in vergelijking met 1999 is toegenomen van 54 naar 70.

Reageer op dit artikel