nieuws

‘Snel studie naar graafwerk Martinikerk’

bouwbreed Premium

GroenLinks in Groningen wil nog voor 8 november duidelijkheid over de risico’s van het graafwerk aan de geplande parkeergarage onder en rondom de Grote Markt voor de Martinikerk en de Martinitoren.

Volgens de fractie moet de situatie helder zijn op het moment dat de gemeenteraad formeel besluit op 21 februari volgend jaar een referendum te houden. Ook de kiezer moet volgens GroenLinks inzage hebben in de mogelijk gevolgen van het graafwerk in met name de Sint Jansstraat.

Toezegging

GroenLinks is van mening dat de Groningers de risico’s voor eventuele verzakkingen goed moeten kennen alvorens tot een afgewogen oordeel over het ingrijpende verbouwingsplan Nieuwe Noordzijde te kunnen komen. De fractie komt daarmee terug op een tijdens de gemeenteraadsvergadering van 19 juli door burgemeester en wethouders gedane toezegging. Het college beloofde bij die gelegenheid zo snel mogelijk met de Stichting Martinikerk Groningen in gesprek te gaan over de eventuele noodzaak van een onafhankelijke commissie van deskundigen.

Haalbaarheid

Bij navraag door GroenLinks is gebleken dat die afspraak nog steeds moet worden gemaakt. De fractie wil weten wanneer het college alsnog de Stichting Martinikerk Groningen denkt te benaderen. Een andere kwestie waarover GroenLinks duidelijkheid wil, is de in een notitie van 27 juni door de gemeente vastgelegde noodzaak van een haalbaarheidsanalyse naar de geplande parkeergarage en de aangrenzende verdiepte winkelstraat. Dat laatste onderzoek moet duidelijkheid geven over de vraag of het al dan niet verantwoord is vlakbij het stadhuis en de Martinitoren en -kerk twee tot drie lagen diep te bouwen in de toegangsroute naar de ondergrondse parkeergarage.

Te licht

Eerder deed het bureau GeoDelft daar overigens ook al onderzoek naar, maar dat rapport werd door de meeste fracties in Groningen te licht bevonden. GroenLinks wil uiterlijk vóór 8 november weten hoe ver het met het eerder toegezegde vervolgonderzoek staat.

Reageer op dit artikel