nieuws

SER: meer zeggenschap voor werknemers en beleggers

bouwbreed Premium

Werknemers en aandeelhouders moeten meer zeggenschap krijgen op het toezicht bij grote en middelgrote ondernemingen. Zo moeten ondernemingsraden de mogelijkheid krijgen een kandidaat voor de raad van commissarissen voor te dragen. Aandeelhouders moeten een voordracht kunnen afwijzen.

Dat is de kern van een akkoord op hoofdlijnen tussen werkgevers, vakbonden en kroonleden van de Sociaal-Economische Raad (SER). Tot nu toe is het toezicht op grote bedrijven in handen van commissarissen die zichzelf benoemen. Het akkoord gaat binnenkort als advies naar het kabinet. Volgens het SER-akkoord mag een ondernemingsraad maximaal eenderde van het aantal leden van de raad van commissarissen voordragen. Als de raad een voordracht van de werknemers niet overneemt, wordt dit conflict binnen vier weken aan de rechter voorgelegd. Om te voorkomen dat commissarissen alleen de belangen van werknemers behartigen, blijft de wettelijke opdracht aan de commissarissen gelijk: zij moeten het belang van het hele bedrijf vertegenwoordigen.

Voordracht

Met driekwart van de aandeelhouders die op de aandeelhoudersvergadering aanwezig zijn, kan een voordracht van de raad van commissarissen worden afgewezen. Om te voorkomen dat dit daadwerkelijk gebeurt, beveelt de SER aan dat de raad voor elke vacature een profiel opstelt. Dit moet in overeenstemming met de aandeelhouders gebeuren. De aandeelhoudersvergadering benoemt de commissaris, als die aan het profiel voldoet, op bindende voordracht van de raad van commissarissen.

Reageer op dit artikel