nieuws

Schuldvraag tramtunnel onbeantwoord

bouwbreed

De zoektocht van de gemeente Den Haag naar de schuldige van de problemen van bij de aanleg van de tramtunnel is ten einde. Gebleken is dat geen eenduidig antwoord is te geven. Dit blijkt uit de schriftelijke beantwoording van kamervragen door minister Netelenbos.

De minister schrijft dat kostenoverschrijdingen bij de aanleg van de tramtunnel in beginsel een zaak zijn van de gemeente Den Haag die het project laat uitvoeren. De kostenoverschrijdingen door lekkage in de waterremmende constructie (groutboog) zijn dan ook de verantwoordelijkheid van de gemeente. Pogingen de schuldvraag te beantwoorden, hebben tot vertragingen geleid. In juni dit jaar is aannemer TramKom met de gemeente overeengekomen de tunnel af te bouwen voor een bedrag van 145 miljoen gulden en deze eind 2004 in plaats van eind 2000 op te leveren. Gezien het belang dat ook het Rijk heeft bij de afbouw, heeft de minister toen een financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht gesteld van 75 miljoen gulden. Volgens de gemeente Den Haag komt 40 miljoen uit het versnellingsproject van de overheid, 20 miljoen is afkoop van risico en 15 miljoen van het project Koningstunnel dat op tijd en binnen budget is opgeleverd. Van dat laatste bedrag is 5 miljoen gulden rijksgeld, de rest is van de gemeente Den Haag. Bij de beantwoording van de vragen schrijft de minister verder dat haar toezegging niets verandert aan de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kostenoverschrijdingen. De maximaal vastgestelde gemeentelijke subsidies worden niet verhoogd. Voor andere projecten, waaronder de Noord-Zuidlijn, is een systeem van risicoafkoop ontwikkeld.

Reageer op dit artikel