nieuws

Rondje Vinex-locaties geen wondermiddel

bouwbreed Premium

De rondgang van staatssecretaris Remkes (volkshuisvesting) langs alle Vinex-locaties van Nederland levert weinig concreets op. Toch ervaart de bewindsman de negentien bezoeken als een succes: “Ik breng hier alvast de Nota wonen in de praktijk.” Cobouw ging mee naar de regio Eindhoven, waar Meerhoven en Brandevoort van de grond komen.

Alle betrokken partijen mogen hun zegje doen en kunnen hun grieven op tafel leggen. De samenwerking tussen de gemeenten Eindhoven en Helmond en de lokale corporaties verloopt stroef. Ook de annexatieplannen van Eindhoven naar omliggende gemeenten maken de verhoudingen tussen de bestuurders in de regio er niet beter op. Bovendien is de burgemeester Van Elk van Helmond absoluut niet te spreken over de ontsluiting van de locaties. Daarover zijn geen afspraken gemaakt met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. “Dat is ook uw eigen onoplettendheid geweest. In veel regio’s is infrastructuur wel vastgelegd in de Vinex-contracten”, reageert Remkes. De woningmarkt in de regio is gespannen en iedere koop- of huurwoning vindt zonder problemen een bewoner. Toch zullen ook in deze regio op termijn de ‘transformatiegebieden’, een nieuw woord voor naoorlogse wijken, niet meer aan de vraag voldoen. Gedeputeerde Van Geel waarschuwt voor korte termijn beslissingen die logisch zijn in het kader van snel resultaat, maar niet strijdig mogen zijn met lange-termijndoelstellingen. Remkes vraagt de bestuurders – zoals bij alle voorgaande gesprekken – ook te kijken naar de woningmarkt in 2010. Hij zet vooral in op de lange termijn en probeert de weg vrij te maken voor de doelstellingen uit de Nota wonen waarin kwaliteit en meer keuzevrijheid voor de burger centraal staan.

Eens

Woordvoerder Trip van ING-Vastgoed ergert zich vooral aan de strakke stedenbouwkundige plannen op de uitleglocaties. “Dat is trouwens bijna overal zo. Iedere mogelijkheid om te bouwen voor het topsegment loopt stuk. De gemeente wijst naar het Rijk en andersom. Het is toch merkwaardig dat we het hier met z’n allen eens zijn over de noodzaak tot verandering en dat er niets loskomt.” Na het gesprek met marktpartijen volgt nog een gesprek met alleen wethouders en gedeputeerden. Remkes probeert in dat gesprek nadere afspraken te maken en de bestuurders nogmaals te confronteren met de grieven van de marktpartijen. Aan het einde van de dag volgt het onvermijdelijke bezoek aan een van de locaties. Het lintje knippen van een informatiecentrum bij het Helmondse Brandevoort gebruikt Remkes om architecten op te roepen meer te luisteren naar de wensen van de toekomstige bewoners. Om oud-Helmonders weer naar de gemeente te lokken, heeft deze locatie vooral een dorps karakter. Binnen architectuurkringen is veel kritiek op de ‘nepboerderijen’.

Op pagina 3: Openbreken Vinex-afspraken kansloos.

Reageer op dit artikel