nieuws

Resultaten proef in Rotterdam veelbelovend

bouwbreed Premium

In opdracht van Rijkswaterstaat heeft KWS de eerste driehonderd meter Zeer Stil Asfalt (zsa) in Nederland gelegd. ZSA geeft een geluidsreductie van 4,4 decibel en heeft een grote verdichting door tweelaags aanbrengen in één werkgang. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de hiertoe aangepaste Kompakt-asfaltspreidmachine van het Duitse Kirchner.

“De testresultaten uit Rotterdam zijn zeer goed en veelbelovend”, zegt Piet Wilms van KWS. Rijkswaterstaat is onder de indruk van de mogelijkheden die zsa biedt, beter dan het vaak problematische afzonderlijk aanbrengen van twee lagen zoab.” ZSA bestaat uit een mengsel van groevenmateriaal, brekerzand en 6,5 procent – door Shell ontwikkeld – SBS-gemodificeerd bindmiddel. ZSA kan worden aangebracht in een laagdikte van minimaal twee centimeter op een grovere onderlaag van bijvoorbeeld zoab. Dit verbetert de afwatering van het asfalt dusdanig dat een speciaal afwateringssysteem aan de zijkanten van de verharding niet nodig is.

Voorraadsilo’s

De Kompaktmachine van Kirchner kan in één keer een stuk asfalt leggen met een breedte van 8,5 meter, zonder middennaad. De minimale breedte bedraagt 3,5 meter en dat is ook de minimale breedte van de machine voor transport. De Kompaktmachine is eigenlijk nog een prototype, dat is gebouwd op basis van een normale asfaltspreidmachine die is aangepast met een grotere silo. Over de machine heen is vervolgens een constructie geplaatst met aan de voorzijde een tweede, verwarmde silo en aan de achterzijde de tweede afwerkbalk.

Afwerkbalken

Wilms: “De silo’s van de asfaltspreidmachine worden gevoed door de ‘Shuttle Buggy’, een tweede rijdende machine met twee voorraadsilo’s en een ontvangstunit. De Shuttle Buggy zorgt ervoor dat de asfaltspreidmachine zonder te stoppen kan doorwerken.” De silo’s op de asfaltspreidmachine brengen de twee afzonderlijke asfaltmengsels tot voor de afwerkbalken. De eerste is een hoogverdichtingsbalk met dubbele stampmessen. De tweede is een normale die, op een afstand van ongeveer één meter, de deklaag over de onderlaag afwerkt. De eindverdichting wordt uitgevoerd door tandemwalsen van zes tot acht ton. Wilms: “De asfaltspreidmachine moeten we eigenlijk nog verbeteren. Aangezien het een prototype is op basis van een bestaande machine, is de afwerkbalk wat gedateerd. KWS wil verder ook naar een systeem toe met twee afzonderlijke ontvangstunits.” Het proeftraject nabij de Calandtunnel in Rotterdam Europoort heeft een lengte van 300 meter en een breedte van 8 meter. In één werkgang werden twee onderlagen aangebracht van 7 centimeter stab (steenslagasfaltbeton) met direct daar overheen twee centimeter dab (dicht asfaltbeton). Een dag later werd deze onderlaag gebruikt om in één werkgang 5 centimeter zoab met daarop 2 centimeter zsa te leggen.

In totaal werd in de eerste werkgang 325 ton asfalt verwerkt en in de tweede 210 ton. “De Kompaktmachine kan maximaal vierhonderd ton asfalt per uur verwerken. Maar bij deze waarde wordt het wel wenselijk twee machines in te zetten”, aldus Wilms.

Mengsels

De eigenschappen van het bindmiddel zijn van belang voor de levensduur van het asfalt. Bij beïnvloeding van deze eigenschappen moet een compromis worden gezocht tussen de vervormingsweerstand bij hoge temperaturen en de flexibiliteit bij lage temperaturen. Wilms: “Naast modificaties van het bindmiddel is de verdichting van het asfalt óók voor een groot deel bepalend voor het eindresultaat. De methode van verdichting wordt voor een groot deel bepaald door de weersomstandigheden.” Het ’s nachts aanbrengen van asfalt in enkele lagen kan door de kou ook zeer nadelig werken op het eindresultaat. Het uitgangspunt bij Kompaktasfaltsysteem is de warmte van de onderlaag te gebruiken om de verdichtingsperiode van de deklaag langer te maken. Wilms: “De verdichting in de weg die met Zeer Stil Asfalt kan worden behaald, ligt in het algemeen 3 procent hoger dan de verdichting in conventioneel aangebrachte asfaltlagen. De verdichting die met de Kompaktmachine wordt bereikt, kan het zelfs noodzakelijk maken sommige mengsels anders te ontwerpen, om te voorkomen dat een oververdichte laag ontstaat.”

Remvertraging

Voor Nederlandse toepassingen ziet Wilms vooral gebruik van zsa op secundaire wegen, uitvalswegen en bij grootschalige nieuwbouwprojecten. De stroefheid van zsa, met een maximale korrelmaat van 6 millimeter, maakt het asfalt echter ook goed geschikt voor wegen waar met een hogere snelheid wordt gereden. Wilms: “De remvertraging van zsa ligt boven de grens van 6,5 meter per seconde kwadraat die Rijkswaterstaat hanteert voor het plaatsen van waarschuwingsborden. Metingen wijzen uit dat de remvertraging na een maand 6,7 meter per seconde kwadraat bedraagt en na een jaar 8,0 meter per seconde kwadraat.” Bij hogere snelheden is een optimale waterdoorlatendheid vereist door de laagdikte zoveel mogelijk te reduceren in combinatie met een zoab onderlaag. Om de geluidsreducerende werking van het asfalt te behouden, moet zsa periodiek gereinigd worden, in het najaar en in het voorjaar. De levensduur van zsa is naar verwachting tien jaar, waarna de gehele laag moet worden vervangen.

Reageer op dit artikel