nieuws

Prominente rol architectuurdeskundige in Friese monumentenkwestie wekt wrevel

bouwbreed Premium

De Friese architectuurdeskundige P. Karstkarel maakt zich schuldig aan belangenverstrengeling, stelt de Leeuwarder advocate G. Kamsma namens de Zorggroep Noorderbreedte. Karstkarel draagt vijf verschillende petten bij de aanvraag van de monumentenstatus van het voormalige Bonifatius Hospitaal in Leeuwarden, geeft ze aan.

Karstkarel is lid van de commissie Hûs en Hiem, die voor de status van monument is. Ook is hij voorzitter, weet de advocate, van de stichting Moderne Architectuur Friesland, die in 1998 de beschermde status aanvroeg voor het voormalige hospitaal aan de Troelstraweg. De juriste werd hierbij argwanend omdat het verzoek alleen ondertekend was door de secretaris en de penningmeester. Ze ontdekte dat de stichting zich beriep op literatuur van ‘Lieuwe Valk’ om het verzoek te ondersteunen. ‘Lieuwe Valk’ is een pseudoniem van Karstkarel. De Leeuwarder begeleidingscommissie voor het monumentenselectieproject had zich toen echter al tegen plaatsing op de monumentenlijst verklaard. Karstkarel is ook lid van deze commissie. Wel hield de gemeente er een hoorzitting over, waarop zij onder anderen werd vertegenwoordigd door Karstkarel. Tijdens deze hoorzitting kreeg de Raad van Bestuur van de Zorggroep Noorderbreedte te horen dat college en gemeenteraad zich zouden baseren op het advies van de monumentenselectiecommissie. Een maand later vroegen B en W een ‘second opinion’ bij de monumentencommissie van Hûs en Hiem. Het college beriep zich op geluiden uit de dienst stadsontwikkeling, volgens Kamsma het werk van Karstkarel. De advocate noemt de veelheid aan functies onzorgvuldig en laakbaar en heeft haar bevindingen gemeld bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg, die zich momenteel over de monumentaanvraag buigt. Hoewel hij zegt dat de ‘affaire’ hem geen bal interesseert, geeft Karstkarel wel toe dat hij “sterk aanwezig is” in deze kwestie. Ook stelt de architectuurdeskundige dat de advocate verschillende procedures door elkaar haalt.

Reageer op dit artikel