nieuws

Platform kunststof en rubber dakbanen

bouwbreed

Twee verenigingen, VESP en Vekudak, richten een gezamenlijk Platform voor de rubber- en kunststof-dakbanenindustrie op. VESP is de Vereniging van de verenigde producenten van EPDM-daksystemen, Vekudak is de Vereniging van fabrikanten en importeurs van pvc kunststof dakbanen.

Het Platform gaat zich bezighouden met de gezamenlijke belangen, bij contacten met andere organisaties in de bouw, met reacties op wet- en regelgeving en bij het opstellen van verwerkingsvoorschriften en veiligheidsregels. Ook de opleiding van dakdekkers kan gezamenlijk worden aangepakt. Het Platform is een eerste stap naar een totale belangenbehartiging van VESP en Vekudak binnen de Nederlandse Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (Federatie NRK).

Reageer op dit artikel