nieuws

Onvoorbereide duik in gecompliceerde Belgische bouw bron van ellende

bouwbreed Premium

Aannemers maar ook installateurs en andere aan de bouw verwante bedrijven die in België aan de slag willen, doen er goed aan tevoren deskundig advies in te winnen. Ze besparen zichzelf zo een hoop bureaucratische ellende en zware boetes, die onherroepelijk het gevolg zijn voor bedrijven die onvoldoende voorbereid op de Belgische markt gaan opereren.

Dat is de belangrijkste conclusie van een informatiebijeenkomst van de Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg in Gilze- Rijen voor een honderdtal deelnemende bedrijven. De juridische, fiscale en sociaal-arbeidsrechtelijke reglementeringen waaraan moet worden voldaan, zijn niet alleen zeer talrijk maar ook dermate ingewikkeld dat het inroepen van hulp van experts vrijwel onontkoombaar is.

Betalingstermijn

Behalve de handicap van een zeer complexe regelgeving, verandert de wetgeving veelvuldig. Bovendien maakt het door de federalisering van België ook nog verschil uit waar men als Nederlands bedrijf aan de slag wil: Vlaanderen, Wallonië of Brussel. Voor grote Nederlandse bouw- en aanverwante bedrijven die al in België actief zijn en de nodige juridische, fiscale en arbeidsrechtelijke kennis in huis hebben, is het natuurlijk een stuk gemakkelijker om aan de reglementeringen te voldoen. Maar de grote meerderheid van de bedrijven die in België werken uitvoert of plannen in die richting heeft, is eerder klein van omvang en mist de nodige kennis en mogelijkheden om de steeds veranderende Belgische reglementeringen op de voet te volgen. Vooral voor dit soort bedrijven is het advies van experts dan ook onmisbaar. Dat beaamt aannemer W. Stoppelenberg van Bouwbedrijf Lymbouw uit Breda, gespecialiseerd in winkelbouw, onderhoud, verbouw en renovatie: “Het moeizame doolhof van de steeds veranderende Belgische wetgeving is mijn grootste frustratie.” Zijn collega M. Legius van Pipingcare BV (installatie van hydraulische leidingen) uit Veghel zegt “goede zaken” te doen in België. plannen zich ook in België te vestigen. Legius: “De Belgische opdrachtgevers voor wie we hebben gewerkt, zijn tevreden. Ze vinden dat onze monteurs goed en snel werken. Maar ik heb wel problemen met de Belgische betalingsmoraal.” In België hanteren opdrachtgevers van werken doorgaans een veel langere betalingstermijn in Nederland.

Grotere doorzichtigheid

Volgens prof. dr. M. Senelle van de Gentse universiteit, die de juridische kant van het uitvoeren van werken in België (vergunningen en voorschriften) belichtte, is de situatie op genoemde gebieden in België “niet meer middeleeuws”. De laatste tien jaar is er volgens hem mede als gevolg van de Europese richtlijnen een grotere doorzichtigheid geschapen in de Belgische bouwwetgeving. Senelle:” Onder invloed van Europa werden rechten en plichten vastgelegd. Zo kunnen bijvoorbeeld Nederlandse aannemers in beroep gaan als ze zich in België door de overheid onrechtvaardig behandeld voelen, waarop een beslissing kan worden geschorst.”

Reageer op dit artikel