nieuws

Negeren varkens strop voor Venray

bouwbreed Premium

Venray heeft zijn hoofd in een financiële strop gestoken. De Limburgse gemeente verstrekte in 1999 vergunningen voor de bouw van negen vrijesectorwoningen in Merselo terwijl de kavels binnen de stankcirkel van een varkenshouder vallen.

Venray ging er vorig jaar – naar nu blijkt – ten onrechte van uit dat de regels omtrent stankcirkels zouden worden versoepeld. Daarmee nam de gemeente het risico dat reeds begonnen bouwactiviteiten moesten worden gestaakt. Door een bezwaarschrift van de varkenshouder tegen de verleende bouwvergunningen is een definitieve bouwstop in het kerkdorp afgekondigd. Nu de huizen niet kunnen worden afgebouwd, draait de gemeente voor alle schade op. De eerste claim ligt reeds gereed voor verzending naar het gemeentehuis. Bouwbedrijf De Groot uit Stevensbeek stelt met een schadepost van minimaal 180.000 gulden in zijn maag te zitten.

Voorbereidingsperiode

De firma was tot enkele dagen geleden druk bezig een eengezinswoning aan het Grootveld in Merselo te realiseren. Door inspraak- en bezwaarprocedures bij gemeente en provincie duurde het acht jaar voordat het bestemmingsplan nieuwbouw überhaupt toestond. Ondanks die voorbereidingsperiode werd het project volkomen onverwacht stilgelegd.

Tegen de vlakte

“De boel is van de ene op de andere dag platgegooid, hoewel de totstandkoming van deze opdracht veel voeten in de aarde heeft gehad”, aldus een woordvoerder van De Groot. “Alles moet dadelijk weer tegen de vlakte, omdat de gemeente er met die boer niet is uitgekomen.” De aannemer kan zijn karwei niet afmaken, terwijl het huis bijna tot aan de dakgoot klaar is. Net als drie particulieren die al aan de bouw van hun woning zijn begonnen. Vijf andere vergunninghouders die nog niet zijn begonnen, krijgen evenals de andere vier een nieuw kavel van de gemeente. “Het is een flinke uitglijder, zoals er vaker blunders zijn gemaakt”, laat de woordvoerder van De Groot weten. “Op exact dezelfde grond moest vorig jaar riolering worden afgebroken. Enkele buren zouden anders tegen een hoogteverschil van een meter aankijken.”

Op de blaren

Venray heeft inmiddels in Peter Hermens, medewerker van de sector Stedelijke Ontwikkeling, een bemiddelaar aangesteld die met de gedupeerden de schade moet bekijken en afwikkelen. Behalve de vordering van De Groot verwacht de accountmanager snel meer claims. “Hoeveel het fiasco zal kosten, is moeilijk in te schatten. Maar dat het om een groot bedrag gaat, is wel duidelijk”, stelt Hermens. “De gemeente moet op de blaren zitten, want de schuld ligt bij haar. Daar worden absoluut geen doekjes om gewonden.” Hetzelfde college dat het omstreden besluit nam de gewraakte bouwvergunningen te verlenen, bepaalde inmiddels dat de slachtoffers van de Merselose affaire schadeloos worden gesteld. Naast een nieuwe bouwkavel krijgen de gedupeerden een vergoeding voor gemaakte kosten.

Vraag

Dat dit bedrag flink kan oplopen, beseft de gemeente. Voor dat risico heeft Venray volgens Hermens zelfs doelbewust gekozen om ‘de vitaliteit te kunnen waarborgen’ van het duizend inwoners tellende en vergrijzende kerkdorp. “In Merselo heeft de laatste tien jaar geen nieuwbouw plaatsgevonden, omdat het in het centrum van stankcirkels ligt. De vraag naar eengezinswoningen is verstikkend; op deze percelen zijn meer dan 250 reacties geweest. Geboren Merseloërs willen ook als zij een gezin krijgen nu eenmaal graag in hun dorp blijven wonen.” Inmiddels is de gemeente erachter dat zij zich eerst flink achter de oren moet krabben voor opnieuw risicovol wordt overgegaan tot verstrekking van bouwvergunningen in de buurt van stankcirkels.

Reageer op dit artikel