nieuws

Natuurlijker Spree moet Berlijn behoeden voor drinkwaterramp

bouwbreed Premium

De drinkwatervoorziening van Berlijn loopt gevaar door de gewijzigde taak van de Spree. In droge perioden dreigt de rivier te veranderen in een gifsloot door het massaal voorkomen van blauwe algen. De Duitse hoofdstad haalt driekwart van zijn drinkwater uit de Spree. Drastische aanpassing van de bovenloop is nodig om de 400 kilometer lange rivier weer springlevend te maken.

Het Leibniz-instituut voor Waterecologie en Binnenvisserij luidt de noodklok omdat afgelopen zomer op verschillende plaatsen de rivier tot stilstand kwam. De omstandigheden waren ideaal voor blauwalgen. Deze microscopisch kleine wieren kunnen zich razendsnel vermeerderen en bevatten bovendien de giftige stof microcystine. In de drinkwaterputten van miljoenenstad Berlijn zijn al geringe hoeveelheden microcystine aangetoond. In een studie op verzoek van deelstaat Brandenburg leggen de wetenschappers de oorzaak van de problemen bij de sluiting van grote bruinkoolmijnen uit de DDR-tijd. De winning van de bruine brandstof vond in dagbouw plaats in reusachtige afgravingen op diepten tot soms 120 meter onder het maaiveld. Om de putten droog te houden werd het grondwater afgevoerd naar de Spree. Wetenschapper Martin Pusch vergelijkt de extra watermassa die de Spree door de bruinkoolwinning in de loop der tijd te verwerken kreeg met het dubbele volume van de vloedgolf in de Oder bij de hoogwaterramp in 1997. De verlaten bruinkoolmijnen in Brandenburg en Saksen worden nu ontwikkeld als recreatieplassen.

Bedding

Martin Pusch waarschuwt de veranderde omstandigheden onder ogen te zien om de ineenstorting van het ecologisch systeem van de Spree te voorkomen. Als oplossing ziet hij de renaturalisering van de bedding en het terugbrengen van meanders, zodat het water langer wordt vastgehouden. Verdwenen vissoorten zoals barbeel, serpeling en kwabaal kunnen dan terugkeren en het in de winter opgeslagen water helpt de droge zomers te overbruggen. Voor de natuurlijker inrichting van vijftig kilometer Spree zijn al grove schetsen op papier gezet. De kosten worden, afhankelijk van de huidige toestand van het betrokken deel het rivierdal, geraamd op een ton tot 1,1 miljoen gulden per kilometer.

Reageer op dit artikel