nieuws

Miljoenen schade door sluiting vuilstortplaats

bouwbreed Premium

De vuilstortplaats Elhorst/Vloedbelt in Zenderen gaat voor onbepaalde tijd dicht. Beheerder Regio Twente heeft daartoe besloten.

Door de sluiting lijdt de Regio Twente miljoenen guldens schade. Elhorst/Vloedbelt sluit de poorten, omdat de Raad van State vorige maand bepaalde dat de milieuvergunning niet in orde was. Er was bijvoorbeeld geen milieu-effectrapportage (mer) gedaan. Ook werden omwonenden niet goed geïnformeerd. Regio Twente heeft inmiddels een nieuwe vergunningaanvraag ingediend. De beheerder begint alsnog een mer- procedure. Tot die klaar is, wilde de regio dat de situatie op Elhorst/Vloedbelt werd gedoogd. Daartoe vroeg de beheerder een gedoogbeschikking aan. Die beschikking is nu niet meer relevant. De beheerder besloot de stortplaats te sluiten toen bleek dat tien Twentse gemeenten hun afval zelf naar de afvalverbrandingsinstallatie in Hengelo konden brengen. Grote problemen met het vuil bleven daardoor uit. In eerste instantie staakte de beheerder na de uitspraak van de Raad van State de stortactiviteiten, maar liet de overslag van huishoudafval doorgaan.

Reageer op dit artikel